ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be an accomplice

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be an accomplice-, *be an accomplice*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in your theorizing who exactly did you suspect would be an accomplice?ในของคุณทฤษฎีนี้ ผู้สบคบคิดที่คุณพูดถึง เป็นใครรึ? Saw V (2008)
Three months later, the investigation received an anonymous tip, some bloke... who claims to be an accomplice of this man...3 เดือนผ่านไป พนักงานสืบสวน ได้รับเเจ้งจากบุคคลนิรนาม ผู้ชายบางคน... ใครที่อ้างว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมกับผู้ชายคนนี้... Episode #1.3 (2010)
And be an accomplice?เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะเหรอ Wolf's Bane (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เห็น[V] witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top