ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fs

F S   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fs-, *fs*, f
English-Thai: Longdo Dictionary
CIFS(org) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม (Central Institute of Forensic Science)
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, S. underpants, underwear,
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fshabbr. follicle-stimulating-hormone ช่วยควบคุม กระตุน follicle ทำให้ไข่สุก ในผู้หญิง แต่ในผู้ชายจะกระตุ้นให้ testes ผลิตตัวอสุจิ
hfs(เอชเอฟเอส) ย่อมาจาก hierarchical file system (แปลว่า ระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้น) เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
leafstalk(ลีฟ'สทอล์ค) n. ก้านใบ
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน,สาขา,แขนงหน่อ,เชื้อสายที่ห่างออกไป,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
offside(ออฟ'ไซดฺ) adj.,adv. นอกเส้น,นอกบริเวณ
offspring(ออฟ'สพริง) n.,ทายาท,บุตร,ผู้สืบเชื้อสาย,ผล,ลูกสัตว์,หน่ออ่อน pl. offspring,offsprings, Syn. descendant
offstage(ออฟ'สเทจ) adv. นอกเวที. adj. นอกเวที,หลังเวที,

English-Thai: Nontri Dictionary
offset(n) การชดเชย,การตอบแทน,การหักล้าง,แขนง,หน่อต้นไม้
offset(vt) ชดเชย,ตอบแทน,ตอบโต้,วางเคียงกัน
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
offshore(adj) ห่างจากฝั่ง,นอกฝั่ง,ไกลฝั่ง,ออกจากฝั่ง
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
selfsame(adj) อันเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FSHเอฟเอสเอช,ฮอร์โมน,เอฟเอสเอช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know the FSB exam glass-backwards. I've taken it 3 times already.ฉันรู้ข้อสอบหมดแล้ว ก็ไปสอบมาแล้วตั้ง 3 ครั้ง Spies Like Us (1985)
one night studying for a grade-19 FSB exam?อ่านหนังสือสอบ FSB ในวันเดียวเนี่ยนะ? Spies Like Us (1985)
Requesting FSB back up. High speed pursuit.ขอกำลังเสริม หน่วยติดตามความเร็วสูง The Bourne Supremacy (2004)
And that's, that's just the Fs.และนั่น, นั่นแค่ส่วนนึงนะ Chuck Versus the Gravitron (2008)
A Russian FSB agent.สายลับเอฟเอสบีของรัสเซีย Chuck Versus the Final Exam (2010)
Near the FSU campus 3 weeks ago.ใกล้กับ FSU แคมปัส เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ...A Thousand Words (2010)
He got a traffic ticket near FSU the night Rebecca disappeared.เขาโดนใบสั่งจราจรใกล้ๆ FSU ในคืนที่รีเบ็กก้าหายตัวไป ...A Thousand Words (2010)
Interpol and FSB are looking for her now, so... all we can do is sit tight until she pops back up on the radar.ตำรวจสากลกับ FSB กำลังตามหาเธออยู่ ทั้งหมดที่เราทำได้คือนั่งรอ จนกว่าเธอจะปรากฎตัว Chuck Versus the Suitcase (2010)
He says he's FSB, but won't give us any more.ก็แปลก ภาษาอังกฤษเค้าเป็นยังไง? Salt (2010)
He checks out as FSB. The scan says he's truthful on the cancer.ผลการสแกนระบุว่าเขาพูดจริงเรื่องการถูกยกเลิก Salt (2010)
# For Fred, Fred, drop the Fs... fo Red ##9834; For Fred, Fred, drop the Fs- - fo Red #9834; The Name Game (2013)
Crazy FSB Russians.พวกบ้า FSB ชาวรัสเซีย Relevance (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ.อ.ต.[N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.[N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ.[N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บุตร[n.] (but) EN: child ; son ; daughter ; offspring   FR: enfant [m, f] ; fils [m] ; fille [f] ; progéniture [f]
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs
ฟอง[n.] (føng) EN: [classifier : poultry eggs]   FR: [classificateur : oeufs de volaille]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FS    F S
FS    EH1 F EH1 S
FSI    F S IY1

German-Thai: Longdo Dictionary
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก
Impfstoff(n) |der, pl. Impfstoffe| เซรุ่มหรือวัคซีนป้องกันโรค
Impfschein(n) |der, pl. Impfscheine| หนังสือบันทึกการรับวัคซีนป้องกันโรค
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
aufstehen(vi) |stand auf, ist aufgestanden| ตื่นนอน, ลุกขึ้นจากที่นอน เช่น Meine Großmutter ist nie spät aufgestanden. คุณยายของฉันไม่เคยตื่นสายเลย, See also: Related: wach
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย
aufstrebend(adj) ที่มีความทะเยอทะยาน เช่น Sie sind aufstrebend, engagiert und dienstleistungsorientiert; zeichnen sich durch Flexibilität.

Japanese-English: EDICT Dictionary
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ぱっぱっと[, pappatto] (adv) (1) in puffs; in whiffs; (2) in flashes [Add to Longdo]
ほじそ[, hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
アキシャルオフセット[, akisharuofusetto] (n) axial offset [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イフシェム[, ifushiemu] (n) {comp} IFSHEM [Add to Longdo]
エーエフエス[, e-efuesu] (n) {comp} AFS [Add to Longdo]
エアーエヌエフエス[, ea-enuefuesu] (n) {comp} AIR NFS [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[, eichipi-efuesu] (n) {comp} HPFS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフセット[おふせっと, ofusetto] offset [Add to Longdo]
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS [Add to Longdo]
ファイルオフセット[ふぁいるおふせっと, fairuofusetto] file offset [Add to Longdo]
ファイル分離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
相対変位[そうたいへんい, soutaihen'i] relative offset [Add to Longdo]
エアーエヌエフエス[えあーえぬえふえす, ea-enuefuesu] AIR NFS [Add to Longdo]
エーエフエス[えーえふえす, e-efuesu] AFS [Add to Longdo]
エイチピーエフエス[えいちぴーえふえす, eichipi-efuesu] HPFS [Add to Longdo]
エヌエフエスネット[えぬえふえすねっと, enuefuesunetto] NFSNET [Add to Longdo]
エヌエフエス[えぬえふえす, enuefuesu] NFS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FS
     File System (LVM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FS
     Frame Status (FDDI, Token Ring)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top