ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pearl-

P ER1 L   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pearl, *pearl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pearl[N] ไข่มุก
pearl[N] รูปทรงไข่มุก, Syn. bead, drop
pearl[N] สีมุก, See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล, Syn. bone, ivory, off-white
pearl[N] ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ), Syn. purl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก

English-Thai: Nontri Dictionary
pearl(n) ไข่มุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, pardon me, pearl, are you acquainted with Monstro the whale?เอ่อประทานโทษมุก คุณจะคุ้นเคยกับ โมนสทโร ปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก Rebecca (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
Holy mother of pearl!อกอีแป้นจะแตก Blazing Saddles (1974)
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ Oh, God! (1977)
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
My precious pearl necklace that had almost bought my mind and heart,สร้อยคอไข่มุกล้ำค่าของแม่... ที่เกือบจะซื้อหัวใจและวิญญาณของแม่ไป The Joy Luck Club (1993)
Oh, look, that little string of pearls.ดูสิ สร้อยไข่มุกตัวน้อย Junior (1994)
This is not like a string of pearls. You don't send this one back.นี่ไม่ใช่ของขวัญล่อใจนะ ลูกต้องไม่ส่งมันคืน As Good as It Gets (1997)
Where'd you get the pearls?ไปเอาสร้อยมุกมาจากไหนเนี่ย 10 Things I Hate About You (1999)
I offer you these pearls, so the fish will come back to Bahia.ข้าขอเซ่นไหว้ด้วยไข่มุกนี้ เพื่อปลาจะได้กลับมาบาเยีย Woman on Top (2000)
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pearlCast not pearls before swine.
pearlCast pearls before swine.
pearlCultured pearl.
pearlDo not cast pearls before swine.
pearlGood care should be taken of the pearl.
pearlHawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."
pearlHe last he stopped looking for the pearl.
pearlHe who would search for pearls must dive deep.
pearlHis great oration was like pearls before swine.
pearlHong Kong is referred to as the Pearl of Asia.
pearlHoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.
pearlI gave my sister a pearl necklace on her birthday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข่มุก[N] pearl, Syn. มุก, Example: รายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตมาจากการขายไข่มุก, Count unit: เม็ด, Thai definition: วัตถุมีค่า ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใช้เป็นเครื่องประดับ
มุตตา[N] pearl, See also: round silvery-white gem, opal, Syn. ไข่มุก, มุก, Example: เกาะลังกาเป็นมุตตาแห่งมหาสมุทรอินเดีย, Count unit: เม็ด, Thai definition: แก้วชนิดหนึ่ง สีหมอกอ่อนๆ คล้ายสีไข่มุก
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
มุกดา[n.] (mukdā) EN: pearl   FR: perle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARL    P ER1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pearl    (n) pˈɜːʴl (p @@1 l)
pearl    (v) pˈɜːʴl (p @@1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]
perlgrau {adj}pearl grey [Add to Longdo]
Perlaar [ornith.] {m}Pearl Kite [Add to Longdo]
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster [Add to Longdo]
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami [Add to Longdo]
Spitze Blasenkoralle {f}; Ballonkoralle {f} (Physogyra lichtensteini) [zool.]pearl coral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\ (p[~e]rl), n.
   A fringe or border. [Obs.] -- v. t. To fringe; to border.
   [Obs.] See {Purl}.
   [1913 Webster]
 
   {Pearl stitch}. See {Purl stitch}, under {Purl}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, n. [OE. perle, F. perle, LL. perla, perula,
   probably fr. (assumed) L. pirulo, dim. of L. pirum a pear.
   See {Pear}, and cf. {Purl} to mantle.]
   1. (Zool.) A shelly concretion, usually rounded, and having a
    brilliant luster, with varying tints, found in the mantle,
    or between the mantle and shell, of certain bivalve
    mollusks, especially in the pearl oysters and river
    mussels, and sometimes in certain univalves. It is usually
    due to a secretion of shelly substance around some
    irritating foreign particle. Its substance is the same as
    nacre, or mother-of-pearl.
 
   Note: Pearls which are round, or nearly round, and of fine
      luster, are highly esteemed as jewels, and at one time
      compared in value with the precious stones. Since
      development of cultured pearls, the relative value has
      diminished somewhat, though the best pearls are still
      expensive, and natural pearls even more so. Artificial
      pearls may be made of various materials, including
      material similar to that of natural pearls; these are
      less expensive than natural or cultured pearls. See
      {cultured pearl}, below.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Hence, figuratively, something resembling a pearl;
    something very precious.
    [1913 Webster]
 
       I see thee compassed with thy kingdom's pearl.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And those pearls of dew she wears.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Nacre, or mother-of-pearl.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A fish allied to the turbot; the brill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A light-colored tern.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the circle of tubercles which form the bur
    on a deer's antler.
    [1913 Webster]
 
   7. A whitish speck or film on the eye. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. A capsule of gelatin or similar substance containing some
    liquid for medicinal application, as ether.
    [1913 Webster]
 
   9. (Print.) A size of type, between agate and diamond.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pearl}. (Zool.) See under {Ground}.
 
   {Pearl barley}, kernels of barley, ground so as to form
    small, round grains.
 
   {Pearl diver}, one who dives for pearl oysters.
 
   {Pearl edge}, an edge of small loops on the side of some
    kinds of ribbon; also, a narrow kind of thread edging to
    be sewed on lace.
 
   {Pearl eye}, cataract. [R.]
 
   {Pearl gray}, a very pale and delicate blue-gray color.
 
   {Pearl millet}, Egyptian millet ({Penicillaria spicata}).
 
   {Pearl moss}. See {Carrageen}.
 
   {Pearl moth} (Zool.), any moth of the genus {Margaritia}; --
    so called on account of its pearly color.
 
   {Pearl oyster} (Zool.), any one of several species of large
    tropical marine bivalve mollusks of the genus
    {Meleagrina}, or {Margaritifera}, found in the East Indies
    (especially at Ceylon), in the Persian Gulf, on the coast
    of Australia, and on the Pacific coast of America. Called
    also {pearl shell}, and {pearl mussel}.
 
   {Pearl powder}. See {Pearl white}, below.
 
   {Pearl sago}, sago in the form of small pearly grains.
 
   {Pearl sinter} (Min.), fiorite.
 
   {Pearl spar} (Min.), a crystallized variety of dolomite,
    having a pearly luster.
 
   {Pearl white}.
    (a) Basic bismuth nitrate, or bismuth subchloride; -- used
      chiefly as a cosmetic.
    (b) A variety of white lead blued with indigo or Berlin
      blue.
 
   {cultured pearl}, a pearl grown by a pearl oyster into which
    a round pellet has been placed, to serve as the seed for
    more predictable growth of the pearl. The pellet is
    usually made from mother-of-pearl, and additional layers
    of nacre are deposited onto the seed by the oyster. Such
    pearls, being more easily obtained than natural pearls
    from wild oysters, are less expensive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\ (p[~e]rl), a.
   Of or pertaining to pearl or pearls; made of pearls, or of
   mother-of-pearl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, v. t.
   1. To set or adorn with pearls, or with mother-of-pearl. Used
    also figuratively.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to resemble pearls; to make into small round
    grains; as, to pearl barley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pearl \Pearl\, v. i.
   1. To resemble pearl or pearls.
    [1913 Webster]
 
   2. To dive or hunt for pearls; as, to go pearling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brill \Brill\, n. [Cf. Corn. brilli mackerel, fr. brith
   streaked, speckled.] (Zool.)
   A fish allied to the turbot ({Rhombus levis}), much esteemed
   in England for food; -- called also {bret}, {pearl}, {prill}.
   See {Bret}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pearl
   n 1: a smooth lustrous round structure inside the shell of a
      clam or oyster; much valued as a jewel
   2: a shade of white the color of bleached bones [syn: {bone},
     {ivory}, {pearl}, {off-white}]
   3: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   v 1: gather pearls, from oysters in the ocean

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEARL
     Process and Experiment Automation Realtime Language
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top