ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัตว์เดรัจฉาน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัตว์เดรัจฉาน-, *สัตว์เดรัจฉาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เดรัจฉาน[N] beast, See also: brute, animal, Syn. สัตว์ชั้นต่ำ, Ant. สัตว์ประเสริฐ, สัตว์ชั้นสูง, Example: ความสำคัญของเพศแม่มีมาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนถึงคน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You filthy, disgusting animal.ไอ้คนสกปรกลามก สัตว์เดรัจฉานน่าขยะแขยง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I couldn't stand having that beast around.ฉันทนเห็นเจ้าสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างๆตัวไม่ได้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
"And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea."และเห็นการเกิดของสัตว์เดรัจฉานข่างนอก" The Omen (2006)
You don't have to yell. I don't appreciate your tone.คุณรู้มั้ย อะไรที่ทำให้มนุษย์เราต่างจากสัตว์เดรัจฉานPilot (2009)
He puts his cock the mouth of the beast.เค้าจะเอาปิ๊กก้าจู้ยัดใส่ปาก\ พวกสัตว์เดรัจฉานพวกนั้น Sacramentum Gladiatorum (2010)
Who called himself, "the Great Beast".คนที่เรียกตัวเองว่า "สัตว์เดรัจฉานผู้ยิ่งใหญ่ Episode #1.3 (2010)
Animals.สัตว์เดรัจฉาน Green Light (2010)
Men like your husband are the thin blue line between us and these animals.คนอย่างสามีคุณกล้าฝ่านรกยึดเส้นตาย ระหว่างเราและพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนั้น I See You (2010)
It's what separates man from beast.เป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เดรัจฉาน The Townie (2010)
But the wolf, the beast, he's connected to something greater.แต่หมาป่าและ สัตว์เดรัจฉาน เขาเชื่อมต่อถึงบางอย่าง ที่ยอดกว่านั้น Everybody Wants to Rule the World (2012)
You want to rut like a beast... then we're going to treat you like one.แกอยากสมสู่เหมือมพวกสัตว์เดรัจฉาน... งั้นแกก็ควรจะได้รับการดูแลแบบมัน Bitchcraft (2013)
The woman was right.ที่ๆเขาจะตายเยี่ยงกับสัตว์เดรัจฉานอย่างที่เขาเป็น ผู้หญิงคนนั้นพูดถูก The Sin Eater (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์เดรัจฉาน[n.] (sat dēratchān) EN: beast ; brute ; animal   FR: bête [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] สัตว์, See also: สัตว์เดรัจฉาน, สิงห์สาราสัตว์, Syn. creature
brute[N] สัตว์ป่า, See also: สัตว์เดรัจฉาน, มนุษย์ที่ดุร้ายเยี่ยงสัตว์ป่า, Syn. beast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beast(บีสทฺ) n. สัตว์ (ยกเว้นคน) ,สัตว์เดรัจฉาน
brute(บรุท) {bruted,bruting,brutes} n. สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,คนที่มีใจโหดเหี้ยมอย่างสัตว์,ลักษณะของสัตว์. adj. ไม่ใช่คน,เป็นสัตว์,ไร้เหตุผล,เป็นลักษณะของสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ vt. (เพชร) ตัดเพชร, See also: bruteness n. ดูbrute brutify vt.,vi. กระทำกา

English-Thai: Nontri Dictionary
beast(n) สัตว์ป่า,สัตว์เดรัจฉาน,สิงสาราสัตว์
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
brute(n) สัตว์เดรัจฉาน,สัตว์ป่า,สัตว์ร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top