ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คนเล่นพนัน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเล่นพนัน-, *คนเล่นพนัน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คนเล่นพนัน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คนเล่นพนัน*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dicer[N] คนเล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: คนเล่นไฮโล, Syn. gambler, gamester
gamester[N] นักเล่นการพนัน, See also: นักพนัน, คนเล่นพนัน, Syn. gambler, player

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top