ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dicer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dicer-, *dicer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dicer[N] คนเล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า, See also: คนเล่นไฮโล, Syn. gambler, gamester
dicer[N] เครื่องหั่นอาหารให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า

Japanese-English: EDICT Dictionary
スマトラ犀[スマトラさい;スマトラサイ, sumatora sai ; sumatorasai] (n) Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) [Add to Longdo]
黒犀[くろさい;クロサイ, kurosai ; kurosai] (n) (uk) black rhinoceros (Diceros bicornis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dicer \Di"cer\, n.
   A player at dice; a dice player; a gamester.
   [1913 Webster]
 
      As false as dicers' oaths.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dicer
   n 1: a mechanical device used for dicing food

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top