ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gambler

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gambler-, *gambler*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gambler(n) นักเสี่ยงโชค, See also: นักเล่นพนัน, Syn. gamester, bettor, crapshooter, risk-taker

English-Thai: Nontri Dictionary
gambler(n) นักการพนัน, นักเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamblersนักพนัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
I'm Mr. Arlington Beech, professional gambler and you're Miss Stephanie Broadchest- l am not.ผมคือ มิสเตอร์ อาร์ลิงตัน บีช นักพนันชั้นเซียน และคุณเล่นเป็น มิส สเตฟานี อกผาย - - Casino Royale (2006)
Dex, I've tried a lot of these gamblers before, เด็กซ์ ฉันว่าความพวกนักพนันมาก่อน The Damage a Man Can Do (2008)
A gambler can read people's thoughts clearly.การพนันสามารถอ่านความคิดของคนได้ชัดเจน Episode #1.9 (2008)
I was at an early morning Gamblers Anonymous meeting.ฉันกำลังอยู่ที่กลุ่มบำบัดการพนันแบบนิรนาม\ ตอนเช้ามืด The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Ah, the gambler in you checking out the players.อา ผีพนันในตัวคุณ กำลังหยั่งเชิงคู่แข่งสินะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm not much of a gambler when it comes to arterial blockage.ผมคงไม่เสี่ยงให้มันไปอุดหลอดเลือดแดงที่หัวใจคุณแน่ Traffic (2011)
Sure do. That's how we flag gamblers with priors.แน่นอนครับ เราต้องติดธง เอาไว้สำหรับนักพนันที่มีคดี Heartbreak Hotel (2011)
Supposed to be some sort of high stakes gambler from vegas.เขาเป็นนักพนันตัวกลั่นจากเวกัส Would You Rather (2012)
A gambler in Atlantic City.นักพนันในแอตแลนติกซิตี้ Snake Eyes (2012)
Every compulsive gambler believes in a system, no matter how illogical.พวกติดการพนันทุกคน เชื่อในระบบ ไม่ว่าจะไร้เหตุผลแค่ไหน Snake Eyes (2012)
"a gambler with a system"นักพนันที่มีระบบ Snake Eyes (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gamblerAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
gamblerMany gamblers win and lose money at the horse-race track.
gamblerThat man is notorious as a gambler.
gamblerThe gambler lost a good deal of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน(n) gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
นักการพนัน(n) gambler, Syn. นักเล่นการพนัน, นักพนัน, Example: ผมทอดเต๋าได้ดีเท่ากับนักการพนันที่ช่ำชอง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบเล่นการพนัน
ขา(n) gambler, See also: card partner, Syn. คน, สมาชิก, Example: เดี๋ยวรอให้ขามาครบก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นกัน, Count Unit: ขา, คน, Thai Definition: ผู้เล่นการพนัน
นักเสี่ยงโชค(n) gambler, See also: gamester, speculator, stockholder, venturer, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขา[khā] (n) EN: gambler ; card partner
คนเล่นการพนัน[khon lēn kān phanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
คนเลี่ยงโชค[khon sīeng chōk] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักการพนัน[nakkānphanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ] ; joueur [ m ]
นักเลงการพนัน[naklēng kān phanan] (n, exp) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักเล่นการพนัน[nak len kān phanan] (n, exp) EN: gambler  FR: parieur [ m ]
นักพนัน[nak phanan] (n) EN: gambler  FR: parieur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gambler
gamblers
gambler's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gambler
gamblers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌窝[dǔ wō, ㄉㄨˇ ㄨㄛ,   /  ] gamblers' den; illegal casino #104,772 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spieler { m } | Spieler { pl }gambler | gamblers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na, n) (2) uselessness; purposelessness; (P) #17,614 [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
ギャンブラー[gyanbura-] (n) gambler; (P) [Add to Longdo]
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music) [Add to Longdo]
股旅[またたび, matatabi] (n) wandering life of a gambler [Add to Longdo]
勝負師[しょうぶし, shoubushi] (n) (1) gambler; (2) risk taker [Add to Longdo]
渡世人[とせいにん, toseinin] (n) gambler; yakuza; person without a legitimate job [Add to Longdo]
賭博師[とばくし, tobakushi] (n) gambler; gamester [Add to Longdo]
博徒[ばくと, bakuto] (n) gambler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gambler \Gam"bler\, n.
   One who gambles.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gambler
   n 1: a person who wagers money on the outcome of games or
      sporting events
   2: someone who risks loss or injury in the hope of gain or
     excitement [syn: {gambler}, {risk taker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top