Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
Search result for

stipulation

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stipulation-, *stipulation*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stipulation(n) การกำหนดเงื่อนไข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, Syn. provision, condition

English-Thai: Nontri Dictionary
stipulation(n) ข้อกำหนด, การวางเงื่อนไข, การระบุ, ข้อตกลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stipulationข้อระบุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipulationข้อกำหนด, ข้อบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
stipulation(n) (law) an agreement or concession made by parties in a judicial proceeding (or by their attorneys) relating to the business before the court; must be in writing unless they are part of the court record, Syn. judicial admission
stipulation(n) a restriction that is insisted upon as a condition for an agreement, Syn. specification
condition(n) an assumption on which rests the validity or effect of something else, Syn. precondition, stipulation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Stipulation

n. [ L. stipulatio: cf. F. stipulation. ] 1. The act of stipulating; a contracting or bargaining; an agreement. [ 1913 Webster ]

2. That which is stipulated, or agreed upon; that which is definitely arranged or contracted; an agreement; a covenant; a contract or bargain; also, any particular article, item, or condition, in a mutual agreement; as, the stipulations of the allied powers to furnish each his contingent of troops. [ 1913 Webster ]

3. (Law) A material article of an agreement; an undertaking in the nature of bail taken in the admiralty courts; a bargain. Bouvier. Wharton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Agreement; contract; engagement. See Covenant. [ 1913 Webster ]

Stipulation

n. [ See Stipule. ] (Bot.) The situation, arrangement, and structure of the stipules. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she found this guy who's actually kind of perfect for her which is perfect for me... because Cameron asked me to go to the prom and I really, really wanna go, and since Kat went I guess I'm allowed to based on the aforementioned rule... and its previous stipulations, of course.พี่เค้าเจอคนที่เหมาะกับพี่เค้า แล้วมันก็เหมาะเหมงพอดีกับหนูเลย เพราะว่าคาเมรอนชวนหนูไปพรอม แล้วหนูก็อยากไปๆๆ มากๆ แล้วการที่แคทไป ก็แปลว่าหนูก็ไปได้ 10 Things I Hate About You (1999)
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
There's no need to read the rest. I'll agree to all of your stipulations.ไม่จำเป็นต้องอ่านที่เหลือหรอกน่า ฉันยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของเธอ Full House (2004)
In my place, my stipulation isส่วนของฉันน่ะ เงื่อนไขของฉันคือ Full House (2004)
You know, visitation rules stipulate that conjugals are only for married couples.นายรู้นี่ กฏของการเยี่ยมฉันท์สามีภรรยา ให้เฉพาะคู่ที่แต่งงานแล้วเท่านั้น Cell Test (2005)
Well, the will stipulates that if after a period of two years from the date of death no heir appears, พินัยกรรมระบุไว้ ว่าภายใน 2 ปี จากวันมรณะกรรม ถ้าทายาทไม่ปรากฏตัว Ratatouille (2007)
I know what the will stipulates.ฉันรู้ว่าพินัยกรรมบอกไว้ยังไง Ratatouille (2007)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
"as stipulated under the laws of the State of california;"เป็นไปตามกฏหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย Changeling (2008)
The terms of the contract clearly stipulate that Watergate take up no more than 25% of the time.ข้อระบุในสัญญาำกำหนดเงื่อนไข เอาไว้ัชัดเจนแล้ว ว่าคดีวอเตอร์เกท ห้ามไว้เวลาเกิน 25% Frost/Nixon (2008)
There is one stipulation attached to your appointment--มันมีข้อตกลงเกี่ยวกับรดกของเธอนะ Gone with the Will (2009)
There is one stipulation-- that should you in any wayนี่เป็นข้อตกลงนึง ที่ยังไงนายก็ต้องยอมรับมัน You've Got Yale! (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อแม้(n) condition, See also: stipulation, proviso, Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด, Example: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น, Thai Definition: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อบัญญัติ[khøbanyat] (n) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อไข[khøkhai] (n) EN: condition ; stipulation  FR: condition [ f ] ; clause [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อแม้[khømaē] (n) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso  FR: condition [ f ] ; réserve [ f ]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [ f ]
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stipulation
stipulations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stipulation
stipulations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vereinbarung { f }; Abmachung { f } | Vereinbarungen { pl }; Abmachungen { pl }stipulation | stipulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P) #9,883 [Add to Longdo]
条款[じょうかん, joukan] (n) stipulation; article; clause; provision [Add to Longdo]
条規[じょうき, jouki] (n) stipulation [Add to Longdo]
条目[じょうもく, joumoku] (n) article; clause; stipulation [Add to Longdo]
約款[やっかん, yakkan] (n) agreement; stipulation; article; clause; (P) [Add to Longdo]
約定[やくじょう, yakujou] (n, vs) agreement; stipulation; contract [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top