ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first-class

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first-class-, *first-class*, first-clas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-class(adj) ชั้นเยี่ยม, See also: ชั้นเลิศ, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-rate, excellent, Ant. poor

English-Thai: Nontri Dictionary
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, เลิศ, ชั้นเลิศ, ชั้นเยี่ยม

WordNet (3.0)
excellent(adj) very good;of the highest quality, Syn. first-class, splendid, fantabulous

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
first-class

a. Of the best class; of the highest rank; in the first division; of the best quality; first-rate; as, a first-class telescope. [ 1913 Webster ]


First-class car or
First-class railway carriage
, any passenger car of the highest regular class, and intended for passengers who pay the highest regular rate; -- distinguished from a second-class car.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, could we possibly then have 2 first-class second-class tickets to Pontypridd?ถ้างั้นเราขอซื้อตั๋วชั้นหนึ่งสองใบ ชั้นสองสองใบไปพอนไทพิดด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, friends Signora Vaccari will turn them into first-class whoresดี, เพื่อน... ...มาดาม Vaccari จะหมุน them into หญิงโสเภณีโดยการขนส่งชั้นหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A first-class ticket.ตั๋วชั้นหนึ่งด้วย Gandhi (1982)
Yeah, roger that. Okay, drop down, and go into the first-class gangway door.ทิ้งดิ่งลงไปประตูทางเข้าชั้น 1 เลย Titanic (1997)
Well, that's typical. First-class dogs come down here to take a shit.ประจำเลย หมาชั้นหนึ่งลงมาหาที่ขี้ Titanic (1997)
You think a first-class girl can't drink?คิดว่าหญิงชั้นหนึ่งดื่มไม่เป็นรึ Titanic (1997)
When they finish putting first-class people in the boats... they will be starting with us and we'll want to be all ready, won't we?ถึงจะให้เราลง ต้องเตรียมตัวไว้ Titanic (1997)
Come on, Ruth, get in the boat. First-class seats are right up here.มาเร็วรูธ ลงเรือได้แล้ว ที่นั่งชั้น 1 อยู่ตรงนี้ Titanic (1997)
I said, Goddamn you can afford a first-class ticket to Europe and the boat that's going to take you just by lifting a finger Get a shot of it, boys, get a shotผมบอกตัวเองว่า แกมีปัญญาซื้อตั๋วชั้น 1 ไปยุโรป เรือลำนั้นจะพาแกไป แค่กระดิกนิ้วก็ฉิวแล้ว ลองดูสักตั้งเถอะ ลองสักตั้ง The Legend of 1900 (1998)
What Rushmore needs is an aquarium a first-class aquarium...สิ่งที่รัชมอร์ต้องการคือตู้ปลา ตู้ปลาชั้นหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้สอน Rushmore (1998)
One first-class ticket cashed in for three economy.ตั๋วเฟิร์สคลาสคิดเป็นตั๋วชั้นประหยัดสามใบเลยนะ Brokedown Palace (1999)
Hey, this fight is only open to super first-class fighters, right?เฮ้ย การต่อสู้ครั้งนี้ ได้ยินว่ามีแต่ พวกยอดนักสู้เข้าร่วมนี่หว่า Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first-classHe was recognized as a first-class singer.
first-classI'd like to travel first-class.
first-classI feel first-class tonight.
first-classPlease book me a room in a first-class hotel.
first-classThese are not first-class carriages.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นครู(n) master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai Definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
ชั้นเยี่ยม(adj) first-class, See also: top-flight, top-notch, excellent, super, superb, Syn. ชั้นยอด, ชั้นดีเลิศ, ชั้นหนึ่ง, ชั้นนำ, Ant. ชั้นเลว, Example: สินค้าชั้นเยี่ยมของเมืองไทยคืออัญมณี
ชั้นดี(adj) first-class, See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, คุณภาพดี, ชั้นหนึ่ง, เกรดเอ, Example: รถเบนซ์เป็นรถชั้นดีจากเมืองนอกที่ส่งมาขายยังเมืองไทย
เกรดเอ(adj) first-class, See also: first-rate, top grade, super, foremost, high-class, number one, grade A, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นยอด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นดี, Example: ร้านเราเอาแต่สินค้าเกรดเอมาขายทั้งนั้น, Thai Definition: ซึ่งดีที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริการชั้นหนึ่ง[børikān chan neung] (n, exp) EN: first-class service  FR: service de première classe [ m ]
ชั้นเยี่ยม[chan yīem] (adj) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb  FR: de première qualité ; excellent
เกรดเอ[krēt Ē] (adj) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A
แนวหน้า[naēonā] (adj) EN: first-class

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
first-class

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
first-class

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一流[dì yī liú, ㄉㄧˋ ㄧ ㄌㄧㄡˊ,   ] first-class #36,234 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no, n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) #11,584 [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n, adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
ぱりぱり[paripari] (adj-na, adv, n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]
ファーストクラス[fa-sutokurasu] (n) first-class [Add to Longdo]
一級[いっきゅう, ikkyuu] (adj-na, n) one grade; first-class; primary; (P) [Add to Longdo]
一級品[いっきゅうひん, ikkyuuhin] (n) first-class goods [Add to Longdo]
一士[いっし, isshi] (n) private first-class (JSDF) [Add to Longdo]
一等軍曹;1等軍曹[いっとうぐんそう, ittougunsou] (n) sergeant first-class [Add to Longdo]
一等国;1等国[いっとうこく, ittoukoku] (n) first-class power [Add to Longdo]
一等車;1等車[いっとうしゃ, ittousha] (n) first-class carriage (coach) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top