ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อเสียหาย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเสียหาย-, *ข้อเสียหาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gig[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top