ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*พอๆ กัน*

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พอๆ กัน, -พอๆ กัน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอๆ กัน[ADV] even, See also: equally, likely, Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน, Example: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า Seven Years in Tibet (1997)
You are pathetic and I am, too!เธอกับฉันนี่ น่าสมเพชพอๆ กันเลย Failan (2001)
"right alongside another equally famous chef,"ท่ามกลางเชฟที่มีชื่อเสียงพอๆ กันอีกคน Ratatouille (2007)
Turns out I'm just as big a fuck-up as he was.กลายเป็นว่าฉันก็เหลวแหลกพอๆ กันกับเขา I Had a Dream (2008)
And she was an even worse wife which is why we're divorced now.แต่เธอก็แย่พอๆ กัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราหย่ากัน Body of Lies (2008)
And just as strange, we can't find evidence that they did anything to him.แปลกพอๆ กันคือเราหาหลักฐานว่า พวกนั้นทำอะไรกับเขาไม่พบเลย Grey Matters (2009)
Is equal to his.พอๆ กันกับเขาเลย Lightsaber Lost (2010)
That kid that Sung Min Woo had in his arms was that same size.เด็กนั้นกับเด็กที่ซองมินวูกอดไว้ตัวพอๆ กันเลย Episode #1.11 (2010)
We drank exactly the same amount.เราดื่มกันไปเยอะพอๆ กันเลยนะ Blame It on the Alcohol (2011)
They hate the smell just as much as you do.พวกมันเกลียดกลิ่นนี่พอๆ กันเธอเลย Nightfall (2011)
Yeah, well, guy it belonged to was beat up and old, too.ใช่ เอ่อ เจ้าของขวดก็โบราณวัตถุพอๆ กัน The Slice Girls (2012)
That baby turns into a little girl just as fast.ทารกโตเป็นเด็กหญิงเร็วพอๆ กัน The Slice Girls (2012)
This year promises just as good so you don't have to worry.ปีนี้มีแววว่าจะดีพอๆ กัน คุณไม่ต้องกังวลเลยละ Episode #1.1 (2012)
Hell, yeah. He's just as to blame.แน่สิ เขาก็ทำผิดพอๆ กัน Wolf and Cub (2012)
The regard I have for women is equal to the fear I've always had of them.ความสนใจผู้หญิงของผมนั้นมากพอๆ กันกับความกลัวที่มีต่อพวกเธอ The Best Offer (2013)
And it's equally important for him to spend time with his father.มันก็พอๆ กันกับที่เขาต้อง ใช้เวลาที่จะอยู่กับบิดาของเขา Into the Deep (2013)
I always have, and since we've been having the same dream, makes me think that you care about him just as much.ฉันเป็นมาตลอด และตั้งแต่ที่เรามีความฝันแบบเดียวกัน ทำให้ฉันคิดว่าหล่อนเองก็ แคร์เขาพอๆ กัน Original Sin (2013)
That means she must have bound it to something that could exist just as long.นั่นหมายความว่าเธอต้องมีบางอย่างเชื่อมโยง ไว้กับบางสิ่งที่มีอยู่มานานพอๆ กัน Monster's Ball (2013)
Cecile, as beautiful in death as she was in life.เซซีล จะเป็นหรือตายก็ยังงามพอๆ กัน Flying Home (2014)
Or you don't know you are out-of-tone which I'm afraid is even worse.หรือใครที่เล่นเพี้ยนแล้วยังไม่รู้ตัว ซึ่งมันแย่พอๆ กัน Whiplash (2014)
Equally, it sometimes needs a dagger, a scalpel wielded with precision and without remorse.พอๆ กัน บางครั้งก็ต้องการกริชคม มีดผ่าตัดที่ใช้อย่างแม่นยำและไร้ความเห็นใจ His Last Vow (2014)
Luna was scared and excited, in equal measure.ลูน่ากลัวและตื่นเต้นอย่างพอๆ กัน This Beautiful Fantastic (2016)
Damascus, Istanbul, and several cities in sub-saharan Africa are equally as troubling.ดามัสกัส อิสตันบลู และอีกหลายเมือง ในแอฟริกาใต้สะฮารา ก็มีปัญหาพอๆ กัน Eve of Destruction (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as[ADV] อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
tantamount[ADJ] เท่ากัน, See also: เทียมหน้า, พอๆ กันกับ, เหมือนกันกับ, Syn. equal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top