ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vile spawn

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vile spawn-, *vile spawn*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vile spawn มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vile spawn*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมเวร[N] fate, See also: vile spawn, evil creature, retribution, Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา, Example: นี่คงเป็นกรรมเวรของฉันจึงต้องมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งกระทำไว้แต่ปางก่อน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

vile ( V AY1 L) spawn ( S P AA1 N)

 


  

 
vile
 • เลวทราม: ชั่วร้าย, เลว [Lex2]
 • ไร้ค่า: ไม่มีค่า [Lex2]
 • (ไวล์) adj. เลว,เลวร้าย,ร้าย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,สถุล,สกปรก,โสโครก,ชั้นต่ำ,มีค่าต่ำ ###SW. vilely adv. ###S. evil,corrupt,vicious [Hope]
 • (adj) สารเลว,เลวทราม,ต่ำช้า,สามานย์ [Nontri]
 • /V AY1 L/ [CMU]
 • (j) /v'aɪl/ [OALD]
spawn
 • สารนุ่มที่มีไข่ปลาหรือกบ (ทางชีววิทยา): ไข่ปลา, ไข่กบ [Lex2]
 • วางไข่[Lex2]
 • (สพอน) n. กลุ่มไข่ปลา,ลูกหลาน,แหล่งกำเนิด,vi.,vt. วางไข่,คลอดลูก,ให้กำเนิด,สร้างเป็นจำนวนมาก ###SW. spawner n. ###S. produce,generate [Hope]
 • (n) ลูกหลาน [Nontri]
 • (n) ไข่ปลา,ไข่สัตว์,ส่าเห็ด [Nontri]
 • (vi) คลอด,ออกไข่ [Nontri]
 • /S P AA1 N/ [CMU]
 • /S P AO1 N/ [CMU]
 • (v) /sp'ɔːn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top