ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เวรกรรม

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เวรกรรม-, *เวรกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวรกรรม[N] fate, See also: retribution, Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร, Example: เขาทำเวรกรรมมามากในชาติที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวรกรรม(เวนกำ) น. การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งทำไว้แต่ปางก่อน
เวรกรรมคำแสดงความรู้สึกเดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต เช่น ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรต้องมาตกระกำลำบากเมื่อแก่, กรรมเวร หรือ เวร ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, shit!เวรกรรมJaws (1975)
Damn itเวรกรรม The Blues Brothers (1980)
Well, go ahead, damn it!ก็ ก้าวหน้า เวรกรรม The Blues Brothers (1980)
I thought there'd be, like, equations and shit on the wall.เวรกรรมบาร์อะไรก็ไม่รู้กระจอกเป็นบ้า Good Will Hunting (1997)
I'm not going back either, not until this shameful war is over.ฉันก็ไม่กลับ จนกว่า สงครามเวรกรรมนี่จะจบ Seven Years in Tibet (1997)
- Shit.- เวรกรรม Mulholland Dr. (2001)
- God, I'm never gonna get this done.- เวรกรรม ไม่มีวันซ่อมเสร็จแน่ Bringing Down the House (2003)
Bollocks.เวรกรรม Tabula Rasa (2004)
Oh, boy...โอ้, เวรกรรม... Shrek 2 (2004)
Such drama.เวรกรรม Howl's Moving Castle (2004)
Oh, shit.โอ้ เวรกรรม I Heart Huckabees (2004)
- Oh, my God. - Tell me.โอ้ เวรกรรม \ มีอะไร Red Eye (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวรกรรม[n. exp.] (wēn kam) EN: fate ; retribution ; bad turn   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
retributive(adj) เป็นการแก้แค้น,เป็นการตอบแทน,เกี่ยวกับเวรกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top