ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unstable equilibrium

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstable equilibrium-, *unstable equilibrium*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unstable equilibriumสมดุลไม่เสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้ว ศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในที่ต่ำกว่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุจะลดลง วัตถุจะล้ม และไม่สามารถกลับมาวางตัวในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unstable \Un*sta"ble\, a. [Cf. {Instable}.]
   Not stable; not firm, fixed, or constant; subject to change
   or overthrow. -- {Un*sta"ble*ness}, n. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Unstable equilibrium}. See {Stable equilibrium}, under
    {Stable}.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unstable ( AH0 N S T EY1 B AH0 L) equilibrium ( IY2 K W AH0 L IH1 B R IY0 AH0 M)

 


  

 
unstable
 • ซึ่งไม่แน่นอน: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ [Lex2]
 • ไม่แน่นอน: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ [Lex2]
 • เปลี่ยนแปลง: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา [Lex2]
 • ไม่สามารถวางใจได้: ไม่สามารถแน่ใจได้ [Lex2]
 • ที่มีอารมณ์ผันผวน: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ [Lex2]
 • (อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ ###SW. unstableness n. unstably adv. ###S. unsteady,fluctuating ###A. stable [Hope]
 • (adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ [Nontri]
 • /AH0 N S T EY1 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ʌnst'ɛɪbl/ [OALD]
equilibrium
 • ความสงบของจิตใจ[Lex2]
 • ความสมดุลของร่างกาย[Lex2]
 • ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล [LongdoEN]
 • (อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ. ###SW. equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium ###S. stability [Hope]
 • (n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค [Nontri]
 • /IY2 K W AH0 L IH1 B R IY0 AH0 M/ [CMU]
 • (n) /ˌiːkwɪl'ɪbrɪəʳm/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top