ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungenerou

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungenerou-, *ungenerou*
Possible hiragana form: うんげねろう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungenerous[ADJ] ใจแคบ, See also: ขี้เหนียว, โหดร้าย, ใจดำ, Syn. unkind, Ant. generous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungenerous (j) ˈʌnʤˈɛnərəs (uh1 n jh e1 n @ r @ s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top