ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fitness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitness-, *fitness*, fitnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitness(n) สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
fitness(n) ความเหมาะสม, See also: ความคู่ควร, Syn. aptness, competence

English-Thai: Nontri Dictionary
fitness(n) ความเหมาะ, ความพอดี, ความเหมาะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitness for particular purposeเหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fitness valueค่าความเหมาะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FITNESS OF PURPOSEตรงกับจุดประสงค์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of fitness empire.ธุรกิจออกกำลังอะไรนี่แหละ Legally Blonde (2001)
Fitness coach Alanอลัน.. Formula 17 (2004)
tell health and fitness they get six pages instead of eight, and i'm still not happy with european getaways.บอกส่วนของสุขภาพและการออกกำลังว่า\ ให้ลดจาก 8 เหลือ 6 หน้า และฉันยังไม่พอใจกับการเที่ยววันหยุดในยุโรป How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Yeah! "Desperately Seeking Spawn. " Right next to terriers and iguanas and used fitness equipment.มีสิ หน้า"อยากมีลูกสุดๆ"ไง อยู่ถัดจากหน้า พวกหมากับกิ้งก่า แล้วก็เครื่องออกกำลังกายมือสอง Juno (2007)
Well, I believe fitness and exercise are just as important.คือผมเชื่อว่าการฝึกกล้ามเนื้อ หรือออกกำลัง Betty's Baby Bump (2008)
Mr. Cavenough he has the school fitness program could I sign up for it?ขอโทษนะครับ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกาย คือผมอยากสมัคร Let the Right One In (2008)
Go get a the fitness card and let the fitness instructor design an intensive training for you.ไปสมัครสมาชิกที่ฟิตเนสซะ แล้วให้เจ้าหน้าที่เค้าออกแบบโปรแกรมการฝึกให้ Beethoven Virus (2008)
Senior fitness was canceled.ฟิตเนสผู้สูงอายุ เขายกเลิกน่ะ The Gorilla Experiment (2009)
There's also a bar pool, five international restaurants, a spa... a fitness center, a nightclub... and, of course, the beach and beach clubs.สระว่ายน้ำใหญ่ ภัตตาคารนานาชาติ 5 ร้าน สปา ศูนย์ฟิตเนส ไนต์คลับ และแน่นอน ชายหาดและสโมสรริมหาด Sex and the City 2 (2010)
Oh, I-I'm sorry, I was just looking for the, uh, fitness center.โอ้ ฉัน-ฉันขอโทษ ฉันกำลังมองหา ฟิตเนต เซ็นเตอร์ ฉันจะไปตามทางของฉัน Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
Only Paul Wilson trained at an mma gym, but all the other husbands worked out regularly, from the local YMCA to expensive fitness clubs.เพียง พอล วิลสันเท่านั้น ที่เคยฝึก ที่ MMA ยิม แต่สามีคนอื่นๆ ก็ฝึกตามสถานที่อื่น จากศูนย์ YMCA ทั่วไป จนกระทั่ง ฟิตเนสระดับหรู Compromising Positions (2010)
Does he look like he works out at Bally Total Fitness in Palo Alto, California?เขาดูเหมือนคนไปเล่นฟิตเนส ในแคลิฟอร์เนียเหรอ The Hangover Part II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitnessNobody doubts his fitness for the position.
fitnessNo one doubts her fitness for the post.
fitnessShe exercises every day at a fitness club.
fitnessThe physical fitness courses are required of everyone.
fitnessYou can apply for a physical fitness test regardless of your age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิตเนส[fitnes] (n) EN: fitness
สมรรถภาพทางกาย[sāmatthaphāp thāng kāi] (n, exp) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fitness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eignungsprüfung { f }; Gesundheitstest { m }fitness test [Add to Longdo]
Erwerbsfähigkeit { f }fitness for work [Add to Longdo]
Fitness { f }fitness [Add to Longdo]
Fitnesscenter { n }fitnesscenter [Add to Longdo]
Fitnessraum { m } | Fitnessräume { pl }fitness room | fitness rooms [Add to Longdo]
Fitnessstudio { n }fitness studio [Add to Longdo]
Kampffähigkeit { f }fitness to fight [Add to Longdo]
Konditionstraining { n }fitness training [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit { f }fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相応[そうおう, souou] (adj-na, n, adj-no) suitability; fitness; (P) #12,200 [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィットネス[fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] (n) { comp } usability test; fitness-for-use test [Add to Longdo]
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability [Add to Longdo]
適否[てきひ, tekihi] (n) propriety; fitness; aptitude [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitness \Fit"ness\, n.
   The state or quality of being fit; as, the fitness of
   measures or laws; a person's fitness for office.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitness
   n 1: the quality of being suitable; "they had to prove their
      fitness for the position" [syn: {fitness}, {fittingness}]
      [ant: {unfitness}]
   2: good physical condition; being in shape or in condition [syn:
     {fitness}, {physical fitness}] [ant: {softness}, {unfitness}]
   3: fitness to traverse the seas [syn: {seaworthiness},
     {fitness}]
   4: the quality of being qualified

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fitness /fitnɛs/ 
  fitness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top