ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turn to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn to-, *turn to*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn to(phrv) หันกลับไป (ทำงานหนัก) เพื่อช่วย
turn to(phrv) หันไป, See also: หันกลับไป, Syn. turn towards
turn to(phrv) เปลี่ยน (ทิศทาง) ไปทาง, Syn. veer to
turn to(phrv) เปลี่ยน (คำพูด) ความหมายเป็น, Syn. turn into
turn to(phrv) เริ่มต้น (วิถีชีวิต)
turn towards(phrv) หันไปทาง, See also: หันมาทาง, Syn. turn to
turn towards(phrv) เปลี่ยน (ความคิด) ไปทาง
turn topsy-turvy(phrv) หงายท้อง, See also: พลิก, Syn. turn inside out, turn turtle
turn topsy-turvy(phrv) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้กระจุกกระจุย
turn topsy-turvy(phrv) ้สับสน, See also: วุ่นวาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
turn to accountใช้ประโยชน์
turn to accountใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am steady. Now a turn to the right and it locks.ตอนนี้หันไปทางขวาและล็อค Help! (1965)
You'll all turn to dust but one thing is sure boys Branston Bridge will stand unbroken.แกทั้งหมดจะกลายเป็นเถ้าถ่าน แต่ที่แน่ๆ ไอ้หนูเอ๋ย... ...สะพานแบรนสตันจะอยู่ยง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
These last days, people's minds have begun to turn to this bed and away from the atrocities.หลังๆ นี้ ผู้คนเริ่มนึกถึงเตียงนี้ และเลิกทำสิ่งที่เลวร้าย Gandhi (1982)
I do not know. Suddenly everything living began to turn to stone.กระผมไม่ทราบขอรับ กว่าจะรู้ตัว สิ่งมีชีวิตทุกอย่างก็กลายเป็นหินไปหมดแล้ว Return to Oz (1985)
Austin. your turn to drive.ออสติน ตานายขับแล้ว Spies Like Us (1985)
But it was my turn to cook, and all I can cook is eggsแต่ถึงผมทำอาหาร ผมก็ใช้ไข่ทำได้ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Now it's my turn to refuse youตอนนี้ก็เปิดความผมจะปฏิเสธนาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
It's your turn to walk Tom to schoolตาเธอไปส่งทอมที่โรงเรียนนะ The Cement Garden (1993)
I wanna see her turn to dust!ฉันอยากเห็นมันเป็นผงธุลี Hocus Pocus (1993)
Then it was my turn to take the stand.แล้วมันก็หันของฉัน ที่จะยืน In the Name of the Father (1993)
It's your turn to take it easy.ตานายแล้ว ค่อยๆหละ The Nightmare Before Christmas (1993)
Looks like it's Oogie's turn to boogie now.ดูเหมือนจะเป็นทีของ อูกี้ บูกี้ นะ The Nightmare Before Christmas (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turn toAmong natural object, there are many that we can turn to account.
turn toHe doesn't turn to that work.
turn toHe is kind of person no one would turn to for help.
turn toHe made a sharp turn to the right.
turn toI don't know who to turn to.
turn toIf you turn to the left, you'll see a white building.
turn toIf you turn to the left, you will find the church on your right.
turn toI have no face to turn to.
turn toI have no one to turn to for advice.
turn toI'm getting tired. It's your turn to drive.
turn toInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
turn toI saw his car make a turn to the right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันมา(v) turn to, Syn. หันไป, Example: ทุกคนหันมาดูเด็กที่กำลังเปิดแผ่นเสียงเพลงอันเร้าใจ, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หันหน้า(v) turn one's head, See also: turn to face, Syn. หัน, ผินหน้า, เบือนหน้า, Example: หล่อนหันหน้ามาสบสายตากับผม เพื่อขอความเห็นใจ, Thai Definition: ทำให้หน้าอยู่ตรงทิศทางหนึ่ง
เลี้ยวขวา(v) turn right, See also: turn to the right, Example: ฉันเลี้ยวขวาแทบไม่ทันเพราะป้ายบอกทางเล็กมาก, Thai Definition: หักหรือไปทางด้านขวา
เลี้ยวซ้าย(v) turn left, See also: turn to the left, Example: ถ้าคุณเลี้ยวซ้าย คุณจะไปถึงสถานีรถไฟ, Thai Definition: หักหรือไปทางด้านซ้าย
แว้งกัด(v) turn to bite, See also: wheel back and bite, Syn. เหลียวกัด, Example: เราต้องรู้วิธีการจับงูที่ถูกต้อง เพราะมันอาจจะแว้งกัดได้, Thai Definition: กิริยาที่เอี้ยวตัวหรือคอไปกัดโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากหน้า[bāknā] (v) EN: turn to face ; set about ; strive
หันหน้า[han nā] (v, exp) EN: turn one's head ; turn to face  FR: tourner le visage
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
เข้าอู่[khao ū] (v, exp) EN: return to normal position (womb)
คืนสู่สภาพปรกติ[kheūn sū saphāp prokkati] (v, exp) EN: return to normal
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to
กลับไป[klap pai] (v) EN: go back ; return to ; come back ; turn to  FR: retourner ; repartir
เลี้ยวขวา[līo khwā] (v, exp) EN: turn right ; turn to the right  FR: tourner à droite ; virer à gauche
เลี้ยวซ้าย[līo sāi] (v, exp) EN: turn left ; turn to the left  FR: tourner à gauche ; virer à gauche

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehen Sie nach links!Turn to (the) left! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
ウォッチ;ウオッチ[uocchi ; uocchi] (n,vs) (1) watch (timepiece); (2) watch (turn to watch or guard something) [Add to Longdo]
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.) [Add to Longdo]
還元[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
寄る辺[よるべ, yorube] (n) place to go; person to turn to or depend on; one's resort [Add to Longdo]
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region [Add to Longdo]
帰郷[ききょう, kikyou] (n,vs) homecoming; return to one's home [Add to Longdo]
帰国[きこく, kikoku] (n,vs) return to one's country; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turn to
   v 1: speak to; "He addressed the crowd outside the window" [syn:
      {address}, {turn to}]
   2: direct one's interest or attention towards; go into; "The
     pedophile turned to boys for satisfaction"; "People turn to
     mysticism at the turn of a millennium"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top