ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tobacco

T AH0 B AE1 K OW2   
83 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tobacco-, *tobacco*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tobacco[N] ยาสูบ, See also: ยาเส้น
tobacco[N] ต้นยาสูบ, See also: ใบยาสูบ
tobacco[N] ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใบยาสูบ เช่น บุหรี่
tobacco[N] การสูบใบยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยาสูบ
tobacco[N] ผลผลิตที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใบยาสูบ
tobacconist[N] พ่อค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทยาสูบ, Syn. tradepeople

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tobacco(ทะแบค'โค) n. พืชยาสูบ,ใบยาสูบ,ใบยา,ยาเส้น,การสูบใบยาสูบ
tobacconist(ทะแบค'คะนิสทฺ) n. พ่อค้าขายยาสูบและผลิตภัณฑ์ใบยาสูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tobaccoism; nicotinismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tobaccoยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco curingการบ่มใบยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco industryอุตสาหกรรมยาสูบ [TU Subject Heading]
tobacco mosaicโรคใบด่างของยาสูบ, โรคที่เกิดขึ้นกับใบของต้นยาสูบ ทำให้ใบยาสูบด่าง โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tobacco smoke pollutionมลพิษของควันจากยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco useการใช้ยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco useพฤติกรรมการใช้ยาสูบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Normally, I'm sure, but this is the finest tobacco a man can enjoy.แน่ล่ะ แต่นี่คือยาเส้นที่ดีที่สุด ที่คนเรามีความสุขได้ Dissonance Theory (2016)
My brother is. Uh, sometimes steal a bit of his tobacco when my friends are over.พี่ฉันสูบ ฉันจะขโมยมาบางครั้งเวลาเพื่อนมา Sing Street (2016)
If I'm not mistaken, you told him to name us anything but a tobacco trader, did you not?หากข้าไม่เข้าใจผิดไป เจ้าบอกเขาว่าพวกเราจะชื่ออะไรไม่ได้เลย นอกจากทำการค้าขายยาสูบ ใช่ไหมเล่า VIII. (2014)
St, Augustine. Tobacco trade.เซนต์ออกัสติน ค้าขายยาสูบ VIII. (2014)
The monkey in my tobacco study has taken to smoking a pipe.ลิงที่สูบบุหรี่ในการวิจัยของฉัน หันมาสูบไปป์แล้ว The Cooper/Kripke Inversion (2013)
So, you guys old chewing' tobacco pals?เคยเป็นเพื่อนกันเหรอ There's Bo Place Like Home (2013)
A tobacco pouch.กระเป๋ายาสูบ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
We need to interview every employee from the tobacco lab.เราต้องสอบปากคำพนักงานทุกคน ของห้องทดลองยาสูบ Panama Red (2012)
Jeremy swiped into JG Allen Tobacco at 8:00 p.m.เจเรมี่แอบเข้าไปในโรงงานยาสูบเจจี อัลเลน ตอนสองทุ่ม Panama Red (2012)
That may be true, but I'm gonna hold them until I can get a warrant to search the tobacco lab.มันอาจเป็นความจริง ฉันจะเก็บเรื่องนั้นไว้ จนกว่าฉันจะได้หมายศาล ไปค้นห้องทดลองยาสูบ Panama Red (2012)
What was he doing with a key to a tobacco laboratory?ที่เข้าสู่ห้องทดลองยาสูบล่ะ? Panama Red (2012)
A tobacco laboratory?ห้องทดลองยาสูบ? Panama Red (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tobaccoFor the last 30 years, ad agencies would kill for a major tobacco account.
tobaccoFor thy sake, tobacco, I would do anything but die.
tobaccoI am forbidden tobacco.
tobaccoI can't do without tobacco.
tobaccoI hear the governor's been getting money under the table from tobacco companies?
tobaccoMy uncle is a very heavy smoker; tobacco is indispensable to him.
tobaccoNo sooner had I entered the room than I noticed the smell not only of tobacco but of gas.
tobaccoThe company has a monopoly on the nation's tobacco business.
tobaccoThe fact that nowadays fewer men smoke is a headache for the Japanese tobacco industry.
tobaccoThere is a heavy tax on tobacco.
tobaccoThe room smelled of tobacco.
tobaccoTobacco acts on the brain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาสูบ[N] tobacco, Example: เมื่อเกิดโรคระบาดกับยาสูบที่ปลูกในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกาก็สามารถแก้ไขได้, Thai definition: ใบยาที่หั่นแล้วมวนสำหรับสูบ
โรงงานยาสูบ[N] tobacco factory, Example: ในเมืองไทยมีโรงงานยาสูบหลายแห่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชีเงินเดือน
กล้องยาสูบ[N] pipe, See also: tobacco pipe, Syn. กล้องยาเส้น, Example: ชาวเขายังนิยมใช้กล้องยาสูบกันอยู่, Count unit: กล้อง, อัน, Thai definition: กล้องสำหรับสูบยา มีลักษณะเป็นท่อยาว
ใบยา[N] tobacco leaf, Example: แม่เฒ่าทำไก่บ้านต้มใส่ใบยา ซึ่งถือเป็นสูตรเฉพาะของแกทีเดียว, Thai definition: ใบของต้นยาสูบ
บุหรี่[N] cigarette, See also: tobacco, Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ, Example: วัยรุ่นพยายามจะสูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่า การสูบบุหรี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ใหญ่, Count unit: มวน, ตัว หรือเรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง, ห่อ, หีบ, Thai definition: ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบยา[n. exp.] (bai yā) EN: tobacco leaf   FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบ[n. exp.] (bai yāsūp) EN: tobacco leaf   FR: feuille de tabac [f]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp phan Woējinīa) EN: Virginia tobacco   
บ่มใบยา[v. exp.] (bom bai yā) EN: cure tobacco   
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphōk yāsūp) EN: tobacco consumption   FR: consommation de tabac [f]
ภาษียาสูบ[n. exp.] (phāsī yāsūp) EN: tobacco tax   FR: taxe sur le tabac [f]
โรงงานยาสูบ[n. exp.] (rōng-ngān yāsūp) EN: tobacco factory   
เศษของยาสูบ[n. exp.] (sēt khøng yāsūp) EN: waste tobacco   
สูบยา[v. exp.] (sūp yā) EN: smoke tobacco ; smoke opium   
วันสูบบุหรี่โลก[n. exp.] (wan sūp burī lōk) EN: World No Tobacco Day   FR: Journée mondiale sans tabac [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOBACCO    T AH0 B AE1 K OW2
TOBACCOS    T AH0 B AE1 K OW2 Z
TOBACCO'S    T AH0 B AE1 K OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tobacco    (n) tˈəbˈækou (t @1 b a1 k ou)
tobaccos    (n) tˈəbˈækouz (t @1 b a1 k ou z)
tobacconist    (n) tˈəbˈækənɪst (t @1 b a1 k @ n i s t)
tobacconists    (n) tˈəbˈækənɪsts (t @1 b a1 k @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟草[yān cǎo, ㄧㄢ ㄘㄠˇ, / ] tobacco, #8,947 [Add to Longdo]
烟袋[yān dài, ㄧㄢ ㄉㄞˋ, / ] tobacco pipe, #75,320 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabak {m}; Tabakpflanze {f} [bot.]tobacco (plant) [Add to Longdo]
Tabakqualm {m}tobacco smoke [Add to Longdo]
Tabaksbeutel {m} | Tabaksbeutel {pl}tobacco pouch | tobacco pouches [Add to Longdo]
Tabaksdose {f} | Tabaksdosen {pl}tobacco box | tobacco boxes [Add to Longdo]
Tabakwaren {pl}tobacco goods; tobacco products [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat [Add to Longdo]
タバコモザイク病;タバコ・モザイク病[タバコモザイクびょう(タバコモザイク病);タバコ・モザイクびょう(タバコ・モザイク病), tabakomozaiku byou ( tabakomozaiku byou ); tabako . mozaiku byou ( tabako . mozaiku] (n) tobacco mosaic [Add to Longdo]
パイプ[, paipu] (n) (1) pipe; tube; (2) channels, official or otherwise; (business) connections; (3) tobacco pipe; (P) [Add to Longdo]
ヤニる[, yani ru] (v5r) (See 脂・やに) to smoke (cigarettes, tobacco) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
煙管[キセル, kiseru] (n) (1) (tobacco) pipe with metal tipped stem (khm [Add to Longdo]
煙草(P);莨;烟草[たばこ(gikun)(P);えんそう(煙草;烟草);けぶりぐさ(煙草;烟草);けむりぐさ(煙草;烟草);タバコ(P), tabako (gikun)(P); ensou ( tabako ; tabako ); keburigusa ( tabako ; tabako ); kemur] (n) (uk) tobacco (por [Add to Longdo]
煙草屋[たばこや, tabakoya] (n) tobacconist; (P) [Add to Longdo]
煙草銭[たばこせん, tabakosen] (n) tobacco money [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tobacco \To*bac"co\, n. [Sp. tabaco, fr. the Indian tabaco the
   tube or pipe in which the Indians or Caribbees smoked this
   plant. Some derive the word from Tabaco, a province of
   Yucatan, where it was said to be first found by the
   Spaniards; others from the island of Tobago, one of the
   Caribbees. But these derivations are very doubtful.]
   1. (Bot.) An American plant ({Nicotiana Tabacum}) of the
    Nightshade family, much used for smoking and chewing, and
    as snuff. As a medicine, it is narcotic, emetic, and
    cathartic. Tobacco has a strong, peculiar smell, and an
    acrid taste.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is extended to other species of the genus, and
      to some unrelated plants, as Indian tobacco ({Nicotiana
      rustica}, and also {Lobelia inflata}), mountain tobacco
      ({Arnica montana}), and Shiraz tobacco ({Nicotiana
      Persica}).
      [1913 Webster]
 
   2. The leaves of the plant prepared for smoking, chewing,
    etc., by being dried, cured, and manufactured in various
    ways.
    [1913 Webster]
 
   {Tobacco box} (Zool.), the common American skate.
 
   {Tobacco camphor}. (Chem.) See {Nicotianine}.
 
   {Tobacco man}, a tobacconist. [R.]
 
   {Tobacco pipe}.
    (a) A pipe used for smoking, made of baked clay, wood, or
      other material.
    (b) (Bot.) Same as {Indian pipe}, under {Indian}.
 
   {Tobacco-pipe clay} (Min.), a species of clay used in making
    tobacco pipes; -- called also {cimolite}.
 
   {Tobacco-pipe fish}. (Zool.) See {Pipemouth}.
 
   {Tobacco stopper}, a small plug for pressing down the tobacco
    in a pipe as it is smoked.
 
   {Tobacco worm} (Zool.), the larva of a large hawk moth
    ({Sphinx Carolina} syn. {Phlegethontius Carolina}). It is
    dark green, with seven oblique white stripes bordered
    above with dark brown on each side of the body. It feeds
    upon the leaves of tobacco and tomato plants, and is often
    very injurious to the tobacco crop. See Illust. of {Hawk
    moth}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tobacco
   n 1: leaves of the tobacco plant dried and prepared for smoking
      or ingestion [syn: {tobacco}, {baccy}]
   2: aromatic annual or perennial herbs and shrubs [syn:
     {tobacco}, {tobacco plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top