Search result for

บุหรี่

(67 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุหรี่-, *บุหรี่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหรี่[N] cigarette, See also: tobacco, Syn. ซิกาแรต, ยาสูบ, Example: วัยรุ่นพยายามจะสูบบุหรี่ เพราะเข้าใจว่า การสูบบุหรี่เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้ใหญ่, Count unit: มวน, ตัว หรือเรียกตามลักษณะบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง, ห่อ, หีบ, Thai definition: ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย
บุหรี่พระราม[N] Neoalsomitra sarcophylla Hutch., Syn. ต้นบุหรี่พระราม, Count unit: ต้น, Thai definition: ไม้เถาชนิด Neoalsomitra sarcophylla Hutch. ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ดอกเป็นช่อออกตามง่ามใบ กลีบดอกติดกันเป็นรูปปากแตรบานๆ ผลเรียวยาวคล้ายกระบองกลมหรือเป็นสามเหลี่ยม เวลาแก่ผลจะแตกที่ปลายเป็น 3 ช่อง เมล็ดสีดำ แบน มีปีกบางๆ ที่ปลาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุหรี่(บุหฺรี่) น. ยาสูบที่ใช้ใบตองหรือกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่นเป็นฝอย.
บุหรี่ก้นกรองน. บุหรี่ที่มีส่วนท้ายเป็นที่กรองสารพิษเช่นนิโคตินซึ่งอยู่ในควันบุหรี่, เดิมเรียกว่า บุหรี่ก้นก๊อก.
บุหรี่ก้นก๊อกดู บุหรี่ก้นกรอง.
บุหรี่พระรามน. ชื่อไม้เถาชนิด Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ดอกเป็นช่อ ออกตามง่ามใบ กลีบดอกติดกันเป็นรูปปากแตรบาน ๆ ผลเรียวยาวคล้ายกระบองกลมหรือเป็นสามเหลี่ยม เวลาแก่ผลจะแตกที่ปลายเป็น ๓ ช่อง เมล็ดสีดำ แบน มีปีกบาง ๆ ที่ปลาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cigarettesบุหรี่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Drugs and alcohol wouldn't She's a smoker.ยาเสพติด และเหล้างั้นเหรอ ไม่น่าจะ เธอติดบุหรี่ด้วย Birthmarks (2008)
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
Thanks. But they don't let you smoke inside.ขอบคุณแต่\ เค้าไม่ได้อนุญาตให้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนี่ Birthmarks (2008)
I can't stop eating them. I guess it's, like, a craving.ฉันไม่สามารถหยุดกินพวกมัน ฉันคิดว่ามันเหมือนติดบุหรี่ Joy (2008)
Cuddy doesn't smoke.คัดดี้ไม่สูบบุหรี่ Last Resort (2008)
Look, sir, I've never smoked in my life, okay?ดูผมไม่เคยสูบบุหรี่ มาก่อนเลยในชีวิต Last Resort (2008)
Get a pack of smokes too, darlin'.เอาบุหรี่ให้ซองหนึ่งด้วย ยาหยี Pilot (2008)
- Buy you some decent carpet. Cigarette burns everywhere.-ซื้อพรมอย่างดีให้แกสักผืน มีรอยไหม้ของบุหรี่อยู่ทุกที่ Pilot (2008)
Got a smoke?มีบุหรี่มั๊ย Baby and I (2008)
Smoking is against school policy. Students must not smoke.สูบบุหรี่ ผิกกฎโรงเรียนนะ นักเรียนยังสูบบุหรี่ไม่ได้ Baby and I (2008)
In a cigarette, there are 2,000 chemicals bad for your health.ในบุหรี่มีสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายตั้ง 2,000 ชนิด Baby and I (2008)
And smokers are twice as likely to get cancer than non-smokers.แล้วคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็ง มากกว่าคนที่ไม่สูบถึง 2 เท่า Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar   FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.)
บุหรี่ก้นกรอง[n. exp.] (burī kon krøng) EN: filter trips   
บุหรี่ซิการ์[n. exp.] (burī sikā) EN: cigar   FR: cigare [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
dog-end(n slang) ก้นบุหรี่, S. cigarette end,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baccy[N] บุหรี่ (คำสแลง), Syn. tobacco
cigaret[N] บุหรี่, Syn. cigarette
cigarette[N] บุหรี่, Syn. cigaret
cigarillo[N] บุหรี่มวนเล็ก
fag[N] บุหรี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cigarette
filter tip[N] ส่วนที่เป็นก้นกรองของบุหรี่, See also: บุหรี่ที่มีก้นกรอง
Havana[N] บุหรี่ซิการ์ของคิวบา
joint[N] บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
roll-up[N] บุหรี่มวนสูบเอง
cancer stick[SL] บุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
ashtray(แอช'เทรย์) n. ที่ใส่ขี้บุหรี่หรือซิการ์
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
cheroot(ชะรูท') n. บุหรี่ซิการ์หัวสี่เหลี่ยม,บุหรี่พม่า
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
cigar(ซิการ์') n. บุหรี่ซิการ์, Syn. segar.
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
cigaret(ซิกะเรท') n. บุหรี่
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน

English-Thai: Nontri Dictionary
butt(n) ด้าม,ก้นบุหรี่,ตอไม้,เป้า,ไหสุรา,ถังเหล้า
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
light(vi) จุดไฟ,เปิดไฟ,ลุกเป็นไฟ,จุดบุหรี่,มีชีวิตชีวา
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
smoke(vi,vt) พ่นควัน,มีควัน,รมควัน,มีเขม่า,สูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่
stub(n) ต้นขั้ว,ตอไม้,ก้นบุหรี่,โคนฟัน
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
たばこ[たばこ, tabako, tabako , tabako] (n ) บุหรี่

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: S. untersagen, A. erlauben,
gelegentlich(adj adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, See also: S. manchmal,
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
zünden(vt) |zündete, hat gezündet| จุด , จุดไฟ เช่น Frank zündet schon wieder eine neue Zigarette. = ฟรังค์จุดบุหรี่มวนใหม่อีกตัวแล้ว, eine Kerze zünden จุดเทียน, See also: S. feuern
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

French-Thai: Longdo Dictionary
fumer(vi vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
fumée(n) la fumée,-s = ควัน , ควันบุหรี่
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top