ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tiredness

T AY1 ER0 D N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tiredness-, *tiredness*, tirednes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tiredness(n) ความเหน็ดเหนื่อย, See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า, Syn. fatigue, weariness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thai traditional massage can relieve the tiredness in your body.นวดแผนไทย ช่วยให้คลายเมื่อยได้พะยะคะ Princess Hours (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหน็ดเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Example: เขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด, Thai Definition: การอ่อนเพลียเพราะออกแรงมาก
ความเหนื่อย(n) tiredness, See also: exhaustion, wearifulness, Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย, Example: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งถึงขีดที่เรียกว่าหายใจหอบ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อย, Thai Definition: ความรู้สึกอ่อนแรงและอิดโรย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนื่อย[khwām neūay] (n) EN: tiredness ; exhaustion ; wearifulness ; fatigue  FR: fatigue [ f ] ; lassitude [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIREDNESS T AY1 ER0 D N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tiredness (n) tˈaɪədnəs (t ai1 @ d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
疲れ[つかれ, tsukare] (n) tiredness; fatigue; (P) #12,753 [Add to Longdo]
ストレイン[sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance [Add to Longdo]
足が重い[あしがおもい, ashigaomoi] (exp) one's legs being leaden (through tiredness, etc.) [Add to Longdo]
憔悴[しょうすい, shousui] (n, vs) (1) emaciation; haggardness; wasting away; (2) exhaustion; tiredness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiredness \Tired"ness\, n.
   The state of being tired, or weary.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tiredness
   n 1: temporary loss of strength and energy resulting from hard
      physical or mental work; "he was hospitalized for extreme
      fatigue"; "growing fatigue was apparent from the decline in
      the execution of their athletic skills"; "weariness
      overcame her after twelve hours and she fell asleep" [syn:
      {fatigue}, {weariness}, {tiredness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top