ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

timetable

T AY1 M T EY2 B AH0 L   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timetable-, *timetable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timetable[N] ตารางการเรียนการสอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timetable(ไทมฺ'เทเบิล) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอื่น ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
timetable(n) ตารางเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย Don Juan DeMarco (1994)
May I ask what your timetable isผมขอถามเวลาของท่านได้ไหมครับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
All right, so this unsub accelerated his timetable and his m.O.เอาล่ะ คนร้ายเร่งเวลากับ การฆ่าของเขาให้เร็วขึ้น The Internet Is Forever (2010)
Our timetable has advanced.เวลาของเรามันเหลืออยู่ไม่มากแล้ว Hermanos (2011)
The timetable for the coordinated attack on that structure has been moved up.กำหนดการร่วมโจมตี เจ้าโครงสร้างนั่น ได้ถูกเลื่อนขึ้นมา What Hides Beneath (2011)
Most importantly, this unsub is working according to a specific timetable that corresponds with the satanic calendar, and he has plans to kidnap another victim before the end of today.ที่สำคัญที่สุดคือ อันซับคนนี้ลงมือ ตามตารางเวลาที่แน่นอน ซึ่งตรงกับวันที่เกี่ยวกับซาตาน และเขาวางแผนที่จะลักพาตัว เหยื่ออีกคนก่อนที่จะหมดวันนี้ Heathridge Manor (2012)
The timetable is... killer.ตารางเวลามันเหมือน.. นักฆ่า Critical (2012)
I've assembled a pretty accurate timetable of the unsub's stalking and murder activities, and based on the estimated time of death regarding our amputated replication, the unsub wasn't stalking us during the investigation of the Whitewood-Turner crimes in Miamiผมรวบรวมตารางเวลาที่แน่นอนที่อันซับ สะกดรอยและทำการฆาตกรรม และจากการคาดคะเน เวลาตายจากศพที่ถูกผ่าตัดเปลี่ยนขา The Gathering (2013)
I don't know what Merlyn's timetable is, so you need to evacuate the Glades immediately.ผมไม่รู้ตารางเวลาที่แน่นอนของเมอร์ลิน ดังนั้นคุณควรจะรับอพยพคนในเดอะเกลดส์ทันที Sacrifice (2013)
But don't put a timetable on it.เพราะเขามันร่านมาก. Leather Bears (2013)
All it does is move up our timetable a touch.ที่เราต้องทำก็แค่ดำเนินการตามแผนการ Dark Hollow (2013)
The timetable has moved.ตารางเวลาที่มีการย้าย Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timetableCould I see the timetable?
timetableDo you have a timetable?
timetableI looked up the arrival time in the timetable.
timetableLook up the trains to London in the timetable.
timetableMay I have a timetable?
timetableMay I see the timetable?
timetablePossible timetable for the Aum trial.
timetableThe revised timetable will go into effect on the 5th of this month.
timetableThe timetable has been revised.
timetableThe timetable is not to be depended on.
timetableThe timetable was disrupted.
timetableYou can depend on the timetable to tell you when trains leave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางเรียน[N] timetable, See also: schedule, Syn. ตารางสอน, Example: นักศึกษาต้องไปจดตารางเรียนที่หน้าห้องข่าวสารของคณะเอาเอง, Thai definition: ตารางที่บรรจุรายการของการเรียน ว่า วันใด เวลาใด เรียนวิชาใด
ตาราง[N] schedule, See also: timetable, Syn. รายการ, Example: ตารางเวลาเดินรถของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะออกทุกๆ ต้นเดือน, Count unit: ตาราง, Thai definition: บัญชีแจ้งรายละเอียดของรายการต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาราง[n.] (tārāng) EN: schedule ; timetable   FR: horaire [m]
ตารางเรียน[n. exp.] (tārāng rīen) EN: timetable ; schedule   
ตารางเวลา[n.] (tārāng wēlā ) EN: timetable ; schedule (Am.)   FR: horaire [m]
ตารางเวลาเดินรถ[n.] (tārāng wēlā doēn rot) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.)   FR: horaire [m]
ตารางเวลารถไฟ[n. exp.] (tārāng wēlā rotfai) EN: railroad timetable   FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMETABLE T AY1 M T EY2 B AH0 L
TIMETABLES T AY1 M T EY2 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timetable (n) tˈaɪmtɛɪbl (t ai1 m t ei b l)
timetables (n) tˈaɪmtɛɪblz (t ai1 m t ei b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムテーブル[, taimute-buru] (n) timetable [Add to Longdo]
時間割(P);時間割り(P)[じかんわり, jikanwari] (n) timetable (esp. a weekly school timetable); schedule; (P) [Add to Longdo]
時刻表[じこくひょう, jikokuhyou] (n) table; diagram; chart; timetable; schedule [Add to Longdo]
定刻[ていこく, teikoku] (n) appointed time; timetable; schedule; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Time-table \Time"-ta`ble\, n.
   1. A tabular statement of the time at which, or within which,
    several things are to take place, as the recitations in a
    school, the departure and arrival of railroad trains or
    other public conveyances, the rise and fall of the tides,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railroad) A plane surface divided in one direction with
    lines representing hours and minutes, and in the other
    with lines representing miles, and having diagonals
    (usually movable strings) representing the speed and
    position of various trains.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A table showing the notation, length, or duration
    of the several notes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timetable
   n 1: a schedule listing events and the times at which they will
      take place
   2: a schedule of times of arrivals and departures

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top