ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตารางเวลา

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตารางเวลา-, *ตารางเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางเวลา[N] time table, Example: ในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน หรือรถไฟจะมีตารางเวลาขึ้น-ลงกำหนดเป็นที่แน่นอน, Count unit: ตาราง, Thai definition: ตารางที่บอกรายการของกำหนดเวลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scheduleตารางเวลา [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
I thought of the timetable for the sun's demise... and then I thought of Dona Julia's eyes.ผมคิดถึงตารางเวลาพระอาทิตย์อัสดง และผมจะคิดถึงนัยตาของดอนน่า จูเลีย Don Juan DeMarco (1994)
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง Pi (1998)
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย... The Story of Us (1999)
... everything'sgottabe on a schedule!... ทุกอย่างต้องมี ตารางเวลาThe Story of Us (1999)
You try raising children where everything's unscheduled...คุณพยายามยกเรื่องลูกขึ้นมา โดยที่ทุกอย่างไม่ได้มีตารางเวลาเลย... The Story of Us (1999)
Nike assigns a time frame to each operation.ไนกี้แบ่งตารางเวลาให้การทำงานแต่ละขั้นตอน The Corporation (2003)
I'm inspired to get us back on schedule.ผมจะทำให้เราเดินทางตามตารางเวลาเดิม Around the World in 80 Days (2004)
I have a very strict schedule.ฉันมีตารางเวลาที่เข้มงวดมากเลย The Notebook (2004)
This is looking weird.ให้ผมจัดตารางเวลาให้คุณมาได้มั้ย I Heart Huckabees (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตารางเวลา[n.] (tārāng wēlā ) EN: timetable ; schedule (Am.)   FR: horaire [m]
ตารางเวลารถไฟ[n. exp.] (tārāng wēlā rotfai) EN: railroad timetable   FR: horaire des trains [m] ; indicateur des chemions de fer [m]
ตารางเวลาเดินรถ[n.] (tārāng wēlā doēn rot) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.)   FR: horaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schedule[N] ตารางเวลา, Syn. timetable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schedule(เชด'ดูล,สเคด'ดูล) n. รายการ,รายละเอียด,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา,ตาราง,แผนการ,กำหนดการประจำวัน. vt. กำหนดการ,กำหนด,เรียงลำดับ,วางแผน, See also: schedular adj., Syn. timetable,agenda
timetable(ไทมฺ'เทเบิล) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอื่น ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
timetable(n) ตารางเวลา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
定刻[ていこく, teikoku] (n) ตารางเวลา, กำหนดการ

German-Thai: Longdo Dictionary
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดตารางเวลา, กำหนดเวลา เช่น den Reiseplan festlegen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top