ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tentatively

T EH1 N T AH0 T IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tentatively-, *tentatively*, tentative
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The would-be assassin, tentatively identified as retired Marine Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger, is being pursued by thousands of State and Federal law enforcement personnel as we speak.ผู้ต้องสงสัยคดีลอบสังหาร/Nระบุตัวคร่าวๆได้แล้ว เป็นอดีตทหารเรือ พันจ่าเอก บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ กำลังถูกไล่ล่าจากทุกองค์กรของรัฐ Shooter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tentativelyWe've set the meeting tentatively on Monday. It's subject to change.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TENTATIVELY T EH1 N T AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tentatively (a) tˈɛntətɪvliː (t e1 n t @ t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tentative \Ten*ta"tive\, a. [L. tentare to try: cf. F. tentatif.
   See {Tempt}.]
   Of or pertaining to a trial or trials; essaying;
   experimental. "A slow, tentative manner." --Carlyle. --
   {Ten*ta"tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tentatively
   adv 1: in a tentative manner; "we agreed tentatively on a dinner
       date"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top