ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sketchily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketchily-, *sketchily*, sketchy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketchily (a) skˈɛtʃɪliː (s k e1 ch i l ii)
sketchier (j) skˈɛtʃɪəʳr (s k e1 ch i@ r)
sketching (v) skˈɛtʃɪŋ (s k e1 ch i ng)
sketchiest (j) skˈɛtʃɪɪst (s k e1 ch i i s t)
sketchiness (n) skˈɛtʃɪnəs (s k e1 ch i n @ s)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you going sketching this afternoon?แล้วคุณจะออกไปวาดภาพตอนบ่ายนี้รึเปล่า Rebecca (1940)
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา Rebecca (1940)
Hey, you're sketching again.เฮ้ พี่... นั่งวาดรูปอีกแล้ว 500 Days of Summer (2009)
I'm told I have a face made for sketching.เขาบอกว่าหน้าผมเหมาะเอาไปเป็นแบบ Physical Education (2010)
Parker, it's sketching charcoal.ปาร์คเกอร์ มันเป็นถ่านที่เอาไว้วาดภาพ Sketchy (2010)
I used to like sketching.ฉันชอบวาดภาพ Sketchy (2010)
Are you sketching your subject, you little shit?ครับ The Art of Getting By (2011)
You will not be sketching eggs or any other hackneyed still lifes today.คุณจะไม่ได้วาดรูปไข่ไก่ และไม่ใช่ของใช้ปกติทั่วไป The Art of Making Art (2011)
People leave the sketchiest stuff in sock drawers.คนส่วนมากเอาของที่ต้องการซ่อนไว้ในลิ้นชักถุงเท้า O Come, All Ye Faithful (2012)
Rachel and Kurt are my family, and I can smell your sketchiness from here.เรเชลกับเคิร์ท เป็นครอบครัวของฉัน และฉันก็ได้กลิ่นตุๆจากนายด้วย Feud (2013)
Sketching.สเก็ตช์รูป Broken Dolls (2013)
I've been watching a lot of dressage, which is a very elevated, uh, competitive form of horse dancing, and I've been doing a lot of painting and a lot of sketching.แอลี่ กริฟฟิท บราวน์ เบคเกตต์ ผมได้ดูการทดสอบการฝึกม้าเพียบเลย ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดลีลาของม้าขั้นสูง Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SKETCHING S K EH1 CH IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unklarheit { f }sketchiness [Add to Longdo]
einzeichnen | einzeichnend | eingezeichnetto draw in; to sketch in | drawing in; sketching in | drawn in [Add to Longdo]
skizzendsketching [Add to Longdo]
skizzenhaft; flüchtig; oberflächlich { adv }sketchily [Add to Longdo]
unklar; vage { adj } | unklarer; vager | am unklarsten; am vagestensketchy | sketchier | sketchiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] (n, vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P) [Add to Longdo]
焼き筆[やきふで, yakifude] (n) sketching pencil [Add to Longdo]
図取り[ずどり, zudori] (n) sketching [Add to Longdo]
製図[せいず, seizu] (n, vs) draughtsmanship; draftsmanship; drawing; sketching; mapmaking; cartography; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sketchily \Sketch"i*ly\, adv.
   In a sketchy or incomplete manner. "Sketchily descriptive."
   --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sketchily
   adv 1: in a sketchy incomplete manner; "he explained sketchily";
       "the dishes were only sketchily washed"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top