ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หิ้วท้อง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หิ้วท้อง-, *หิ้วท้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิ้วท้อง[V] put up with hunger, See also: go with an empty stomach, Example: เขาทนหิ้วท้องไปกินข้าวที่บ้านสาวตอนเย็น, Thai definition: ทนหิวรอไปกินภายหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หิ้วท้องก. ทนรอจนกว่าจะได้กิน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hunger[VI] หิว, See also: หิ้วท้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top