ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoof

S P UW1 F   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoof-, *spoof*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoof[SL] น้ำอสุจิ, Syn. spuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoof(สพูฟ) vt.,vi.,n. (การ) หยอกล้อ,ล้อเล่น,ยั่วเย้า., Syn. burlesque

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The porn I liked, when I was a kid, it was always like a spoof of a popular movie. Like.. Edward Penis Hands.หนังโป๊ ที่ฉันชอบตอนเด็ก ๆ นะ ชื่อมันก็ล้อหนังดัง ๆ น่ะ เช่น เอ็ดเวิร์ด ไอ้มือหำ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I should be able to spoof the P.I.ผมน่าจะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวได้ The Beginning of the End (2011)
That will give you approximately 8 1/2 minutes to spoof the key card, break into the safe, and retrieve Tulley's file before Vargas's informant can get to it.ซึ่งช่วยให้คุณมีเวลาประมาณ 8 นาทีครึ่ง ในการที่จะใช้คีย์การ์ดที่ผมให้ แอบเข้าไปในเซฟ แล้วเอาไฟล์ของทัลลี่ออกมา Blue Code (2012)
The spoof station I.D.อัตลักษณ์ของสถานี จำแลง Athens (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOOF S P UW1 F
SPOOFS S P UW1 F S
SPOOFED S P UW1 F T
SPOOFING S P UW1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoof (v) spˈuːf (s p uu1 f)
spoofs (v) spˈuːfs (s p uu1 f s)
spoofed (v) spˈuːft (s p uu1 f t)
spoofing (v) spˈuːfɪŋ (s p uu1 f i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoof
   n 1: a composition that imitates or misrepresents somebody's
      style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
      {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
      {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
      {spoof}, {burlesque}, {parody}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 spoof
  vi.
 
   To capture, alter, and retransmit a communication stream in a way that
   misleads the recipient. As used by hackers, refers especially to altering
   TCP/IP packet source addresses or other packet-header data in order to
   masquerade as a trusted machine. This term has become very widespread and
   is borderline techspeak. Interestingly, it was already in use in its modern
   sense more than a century ago among Victorian telegraphers; it shows up in
   Kipling.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top