ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensibly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensibly-, *sensibly*, sensib
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensibly(adv) อย่างมีวิจารณญาณ, See also: อย่างสมเหตุผล, Syn. rationally, reasonably, wisely

WordNet (3.0)
sanely(adv) with good sense or in a reasonable or intelligent manner, Syn. reasonably, sensibly, Ant. unreasonably

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sensibly

adv. 1. In a sensible manner; so as to be perceptible to the senses or to the mind; appreciably; with perception; susceptibly; sensitively. [ 1913 Webster ]

What remains past cure,
Bear not too sensibly. Milton. [ 1913 Webster ]

2. With intelligence or good sense; judiciously. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't had a sensible word out of you for two weeks.ฉันไม่ได้มีคำสมเหตุสมผล ออกของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห? In the Name of the Father (1993)
- I sound like a sensible fuckin' man.- ผมชอบเสียง fuckin เหมาะสมผู้ชาย Pulp Fiction (1994)
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้ The Little Prince (1974)
You seem like a smart, sensible sort.ดูเธอเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผล The Little Prince (1974)
It's the only sensible thing to do.มันเป็นสิ่งเดียวที่มีเหตุผล ถ้าทำมันอย่างถูกต้อง Airplane! (1980)
- Was I sensible or hard on you?- ไม่รู้ว่าที่ทำกับคุณมันถูกหรือผิด As Good as It Gets (1997)
- You can't always be sensible.-พี่จะมาทำเป็นอ่อนไหวไม่ได้นะ Love Actually (2003)
If you were sensible, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought up!ถ้าเธอเมีเหตุผลพอ เธอจะไม่ปรารถนาที่จะต้อง ออกไปจากวงสังคมเพราะเรื่องที่เธอเป็นคนก่อขึ้นหรอก Episode #1.6 (1995)
I thought that was against your artistic sensibilities.นึกว่ามันจะขัดกับอารมณ์ศิลปินของเธอ Raise Your Voice (2004)
- Sensible, good-humoured...-มีเหตุผลและอารมณ์ดี... Pride & Prejudice (2005)
Colonel Forster is a sensible man.พันเอกฟอร์สเตอร์ส เป็นคนมีเหตุผล Pride & Prejudice (2005)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตุเป็นตะ(adv) sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai Definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sensibly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensibly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top