ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coherently

K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coherently-, *coherently*, coherent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coherently(adv) อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
coherently(adv) อย่างสอดคล้อง, See also: อย่างสัมพันธ์กัน, Syn. consistently, harmoniously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตุเป็นตะ(adv) sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai Definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
เพ้อ[phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations  FR: délirer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COHERENTLY K OW0 HH IY1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coherently (a) kˈəhˈɪəʳrəntliː (k @1 h i@1 r @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coherently \Co*her"ent*ly\, adv.
   In a coherent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coherently
   adv 1: in a coherent manner; "she could not talk coherently
       after the accident" [ant: {incoherently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top