ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sedition

S IH0 D IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sedition-, *sedition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedition(n) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล, See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ, Syn. rebellion, revolt, revolution, agitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การจราจล, การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion, mutiny, defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน, การปลุกปั่น, การต่อต้านรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
Sedition must become our creed.การก่อกวนความสงบเป็นชื่อเสียงของเรา Gandhi (1982)
Any discussion of this document or its contents will be regarded, at the very least, as an act of sedition if not a willful act of treason.ข้อถกเถียงเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้ หรือตัวเนื้อหาของมัน... ...จะต้องไม่มีใครเผยแพร่เพื่อไปปลุกระดม ฝูงชน... ...ถ้าหากไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นกบฎ. V for Vendetta (2005)
Treachery. Sedition under this roof. Chancellor Drew, can you explain why this is in your possession?ทรยศ นายกดริว คุณสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่าทำไมเป็นแบบนี้ We'll Meet Again (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
การจราจล[kān jarājøn] (n) EN: rebellion ; riot ; sedition

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEDITION S IH0 D IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sedition (n) sˈɪdˈɪʃən (s i1 d i1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n, vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sedition \Se*di"tion\, n. [OE. sedicioun, OF. sedition, F.
   s['e]dition, fr. L. seditio, originally, a going aside;
   hence, an insurrectionary separation; pref. se-, sed-, aside
   + itio a going, fr. ire, itum, to go. Cf. {Issue}.]
   1. The raising of commotion in a state, not amounting to
    insurrection; conduct tending to treason, but without an
    overt act; excitement of discontent against the
    government, or of resistance to lawful authority.
    [1913 Webster]
 
       In soothing them, we nourish 'gainst our senate
       The cockle of rebellion, insolence, sedition.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Noisy demagogues who had been accused of sedition.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Dissension; division; schism. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Now the works of the flesh are manifest, . . .
       emulations, wrath, strife, seditions, heresies.
                          --Gal. v. 19,
                          20.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insurrection; tumult; uproar; riot; rebellion; revolt.
     See {Insurrection}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sedition
   n 1: an illegal action inciting resistance to lawful authority
      and tending to cause the disruption or overthrow of the
      government

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top