ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remain on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remain on-, *remain on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remain on(phrv) เปิด(ไฟ)อยู่, Syn. put on
remain on(phrv) เดินทางอยู่ใน (ทิศทาง), Syn. be on, keep on
remain on one's feet(idm) ยืนต่อไป, Syn. get to
remain one step ahead of(idm) ล้ำหน้า, See also: ก้าวหน้ากว่า
remain on the right side of(idm) เป็นเพื่อนกับ (ต่อไป), Syn. get in with
remain on the right side of the law(idm) ยังคงประพฤติผิด, See also: ยังคงทำผิด, Syn. keep on, stay on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้ Gandhi (1982)
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี 2010: The Year We Make Contact (1984)
That's why most people prefer to remain on the surface of things.คุณน่าจะกลับบ้าน ปล่อยให้มันเป็นอยู่แบบนี้ I Heart Huckabees (2004)
That still remain on the throne.ยังคงอยู่ในราชวงศ์ Episode #1.1 (2006)
So you and the kids must remain on my side of the apartment at all times... until the custody battle is settled.ดังนั้นเธอและเด็ก ๆ ต้องอยู่ ข้างของฉันในอพาร์ตเมนท์นี้ ตลอดเวลา The Nanny Diaries (2007)
And he's my only son who My name will remain on it.และเขาเป็นลูกคนเดียวของข้าที่จะสือสกุล Meet the Spartans (2008)
He wishes to be good neighbors, but he does not wish you to remain on his planet.และหวังว่าท่านจะมาอย่างสันติ เขาปรารถนาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดี แต่เขาไม่ต้องการให้ท่านอยู่บนดาวเคราะห์ของเขา Trespass (2009)
I'm running detention now, so you can do six weeks after school. But that's gonna remain on your permanent record.ให้ฉันกักตัวหลังเลิกเรียน 6 สัปดาห์ แต่มันจะอยู่ในประวัติของเธอ Pilot (2009)
Only two names remain on my list.เหลืออีกสองชื่อในรายการเท่านั้น Watchmen (2009)
We may need you to remain on earth until Dr. Perry is finished helping us with our problem.เราอาจจะต้องให้เธออยู่บนโลกก่อน จนกว่าดร.เพอร์รี่ จะเสร็จช่วยงานพวกเรา กับปัญหาของเราน่ะ The Greater Good (2010)
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด Ironclad (2011)
Even a million Dothraki are no threat to the realm, as long as they remain on the other side of the Narrow Sea.ถึงดอธแรคคีจะมีเป็นล้าน ก็ไม่ส่งผลต่อดินแดน ตราบใดที่พวกเขายังคง\ อยู่อีกฝั่งของทะเลแนร์โร The Kingsroad (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remain onI saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
散り残る[ちりのこる, chirinokoru] (v5r, vi) to be left blooming; to remain on the stem [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top