ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public property

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public property-, *public property*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, Miles. It's a lake. Public property.แน่สิไมล์ นี่ทะเลสาบ เป็นที่สาธารณะนะ Transformers (2007)
Those pictures were taken from public property.รูปภาพเหล่านี้ ถ่ายในที่สาธารณะ Prison Break: The Final Break (2009)
So they went from attacking public property to a private residence, but no victim.ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ก้าว จากการทำลายทรัพย์สินสาธารณะ ไปสู่ที่อยู่อาศัยส่วนตัว แต่ไม่มีเหยื่อ Hopeless (2009)
What? The kid went joyriding and damaged public property.แกขับรถไปชนทรัพย์สินสาธารณะ เราไม่มีทางเลือก Hot & Bothered (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณสมบัติ(n) public property, Example: ถ้าหากเราไม่ยอมตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะทำให้คนไทยต้องสูญเสียสาธารณสมบัติไปอีกมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชน เช่น ถนนสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์สาธารณะ[sap sāthārana] (n, exp) EN: public property  FR: bien public [ m ]
สาธารณสมบัติ[sāthāranasombat] (n, exp) EN: public property  FR: propriété publique [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公共财产[gōng gòng cái chǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ,     /    ] public property #47,737 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公共物[こうきょうぶつ, koukyoubutsu] (n) public property [Add to Longdo]
公有財産[こうゆうざいさん, kouyuuzaisan] (n) public property [Add to Longdo]
公有物[こうゆうぶつ, kouyuubutsu] (n) public property [Add to Longdo]
公用物[こうようぶつ, kouyoubutsu] (n) public property [Add to Longdo]
私する[わたくしする, watakushisuru] (vs-s, vt) (1) to use (public property) as if it belonged to oneself; to misappropriate; to appropriate; to embezzle; (2) (arch) to act selfishly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top