ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promulge

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promulge-, *promulge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promulge[VT] ประกาศใช้, See also: ประกาศ, แถลง, Syn. declare, proclaim
promulge[VT] เผยแพร่, See also: ทำให้รู้ทั่วกัน

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Promulge \Pro*mulge"\, v. t. [imp. & p. p. {Promulged}; p. pr. &
   vb. n. {Promulging}.] [Cf. F. promulguer. See {Promulgate}.]
   To promulgate; to publish or teach. --Blackstone.
   [1913 Webster]
 
      Extraordinary doctrines these for the age in which they
      were promulged.             --Prescott.
   [1913 Webster]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top