ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prehistory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prehistory-, *prehistory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prehistory(n) ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนที่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์, Syn. archaeology, paleontology

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prehistory(พรีฮิส'ทะรี) n. ยุคก่อนประวัติศาสตร์, See also: prehistorian n.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งดึกดำบรรพ์(n) prehistory, Syn. สมัยดึกดำบรรพ์, Ant. สมัยใหม่, Example: การศึกษาความเก่าแก่ครั้งดึกดำบรรพ์ของมนุษย์ สามารถสืบสาวได้จากหลักฐานทางธรณีวิทยา
ดึกดำบรรพ์(n) prehistory, See also: ancient time, primeval period, Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม, Ant. สมัยใหม่, ปัจจุบัน, Example: มนุษย์มีความเชื่อถือผีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึกดำบรรพ์[deukdamban] (n) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period
ครั้งดึกดำบรรพ์[khrang deukdamban] (n, exp) EN: prehistory
สมัยก่อนประวัติศาสตร์[samaikøn prawattisāt] (n, exp) EN: prehistoric age ; prehistory ; prehistoric times  FR: préhistoire [ f ] ; époque préhistorique ]f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prehistory (n) prˌiːhˈɪstriː (p r ii2 h i1 s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史前[shǐ qián, ㄕˇ ㄑㄧㄢˊ, ] prehistory, #34,064 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原史時代[げんしじだい, genshijidai] (n) protohistory (the period between prehistory and history) [Add to Longdo]
先史[せんし, senshi] (n) prehistory [Add to Longdo]
先史学[せんしがく, senshigaku] (n) prehistory [Add to Longdo]
先史時代[せんしじだい, senshijidai] (n, adj-no) prehistoric era; prehistoric times; prehistory [Add to Longdo]
前史[ぜんし, zenshi] (n) prehistory [Add to Longdo]
地質時代[ちしつじだい, chishitsujidai] (n) geological age; prehistory [Add to Longdo]
有史以前[ゆうしいぜん, yuushiizen] (n, adj-no) prehistory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prehistory
   n 1: the time during the development of human culture before the
      appearance of the written word [syn: {prehistory},
      {prehistoric culture}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top