ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดึกดำบรรพ์

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดึกดำบรรพ์-, *ดึกดำบรรพ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดึกดำบรรพ์[N] prehistory, See also: ancient time, primeval period, Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม, Ant. สมัยใหม่, ปัจจุบัน, Example: มนุษย์มีความเชื่อถือผีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดึกดำบรรพ์ว. นมนานมาแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
The questions are in the ancient tongue of Aramaic.คำถามมันเป็นเรื่องโบราณดึกดำบรรพ์ Oh, God! (1977)
She looked positively mediaeval.เธอเหมือนสาวดึกดำบรรพ์เลย Pride & Prejudice (2005)
This wild old world place!นี่คือสถานที่ดึกดำบรรพ์Om Shanti Om (2007)
Where are the keys?ที่นี่คือป่าดึกดำบรรพ์ มันเต็มไปด้วยสัตว์อัศจรรย์ และยักษ์ใจดี. Bridge to Terabithia (2007)
Absolutely ancient.มีมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์ Rogue (2007)
Until the part when the Anomalocaris emerged.ถึงตอนกำเนิด Anomalocaris (Anomalous shrimp - สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกุ้งในยุคดึกดำบรรพ์5 Centimeters Per Second (2007)
There's something old and good and wise deep down in you.มีบางอย่างที่ดึกดำบรรพ์ การรู้แจ้งบรรลุ ภายในตัวคุณ ฉันรู้ว่าคุณคือคนนั้น The Fourth Man in the Fire (2008)
Welcome to The Lost World Adventure Park, complete with cavemen, concrete dinosaurs and water slides.ยินดีต้อนรับสู่สวนสนุกโลกล้านปี มีทั้งมนุษย์ดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์จำลอง แล้วก็สไลเดอร์ Episode #2.5 (2008)
As if I'm back to 'De Po Ji' big ocean.ราวกับว่า ฉันได้กลับมาที่ทะเลดึกดำบรรพ์... Ponyo (2008)
A miracle of time, primitive life forms still exist in the globe's hot springs.ปาฏิหาร์ยแห่งกาลเวลา รูปแบบของชีวิตดึกดำบรรพ์ยังคงปรากฎ ในน้ำพุร้อนของโลก Home (2009)
MUNTZ: Oh, yes, the Arsinoitherium.ใช่ โครงกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์ Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึกดำบรรพ์[n.] (deukdamban) EN: prehistory ; ancient time ; primeval period   

English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prehistoric[ADJ] ก่อนประวัติศาสตร์, See also: ดึกดำบรรพ์, โบราณกาล, สมัยก่อนประวัติศาสตร์, Syn. preceding history, very early, ancient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated
jura(จัวระ) n. ยุคดึกดำบรรพ์
jurassic(จูแรส'ซิค) adj. เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ135-180ล้านปีก่อน
primeval(ไพรมี'เวิล) adj. เกี่ยวกับยุคแรกเริ่ม,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์., Syn. primaeval,primary
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
pristine(พริส'ทีน) adj. เดิมที,แรกเริ่ม,เก่าแก่,ดึกดำบรรพ์,บริสุทธิ.
trilobite(ไทร'ละไบทฺ) n. แมลงทะเล ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสมัยดึกดำบรรพ์ มีร่างแบนเป็นวงรี, See also: trilobitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top