ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นมนาน

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นมนาน-, *นมนาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมนาน[ADV] long ago, See also: long time ago, old ancient, Syn. นานนม, นาน, นมนานกาเล, Example: เรื่องอาฆาตของสองตระกูลนี้เกิดขึ้นมานมนานมากแล้ว, Thai definition: นานมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นมนานว. นานมาก, นานนม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน Jaws (1975)
It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is.บรรษัทคืออะไร? เรื่องตลกก็คือ ผมสอนในวิทยาลัยธุรกิจนี้มานมนาน (โจ บาดารัคโค ศาสตราจารย์วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ วิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด) แต่ไม่เคยถูกตั้งคำถามจัง ๆ อย่างนี้เลยว่า The Corporation (2003)
I saw you yesterday What do you mean 'long'?นมนานอะไรยะ เพิ่งเจอกันเมื่อวาน Art of Seduction (2005)
(chuckles) NO NEED TO REHASH DETAILS OF DECADES PAST.ไม่มีประโยชน์จะมารื้อฟื้นเรื่องที่ผ่านมานมนานแล้ว Pilot (2007)
- Ancient history.- ประวัติศาสตร์นมนานกาเล WarGames: The Dead Code (2008)
Who gave it order, meaning, and even faith... to thousands of years of loyal subjects!ด้วยการกระทำที่ดีและศรัทธา สายเลือดข้าทำดีมานมนาน แต่บัดนี้ถูกเจ้าต่อว่า Ironclad (2011)
♪ It's a wonderful town ♪ ♪ I love New York ♪#เมืองนี้สุขสมนมนาน ฉันรักนิวยอร์ค# New York (2011)
♪ It's a wonderful town ♪ ♪ I love New York ♪#เมืองนี้สุขสมนมนาน ฉันรักนิวยอร์ค# New York (2011)
♪ It's a wonderful town ♪ ♪ I love New York ♪#เมืองนี้สุขสมนมนาน ฉันรักนิวยอร์ค# New York (2011)
I've always wanted to write a song.ฉันอยากจะเขียนเพลงมานมนานละ A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
You're gonna kill me over ancient history?นายจะฆ่าฉันเพื่ออดีตอันนมนาน The High Road (2012)
How long have you been with me? Seven years, sir.เธออยู่กับฉันมนานเท่าไหร่N7 ปีครับ Goodnight, Sweet Grimm (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมนาน[adv.] (nomnān) EN: a long time   FR: longtemps

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long ago[ADV] นานมาแล้ว, See also: นมนาน, นาน, นานมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
immemorial(adj) นมนาน,ครั้งกระโน้น,โบราณ,เก่าแก่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top