ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผิดแบบ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผิดแบบ-, *ผิดแบบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you go and do the same.คุณอย่าทำผิดแบบผมเลย Cool Runnings (1993)
Please tell Mr. Bai... this kind of misunderstanding... won't happen again.บอกไบ่ด้วยน่ะครับ เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก! Formula 17 (2004)
This misunderstanding won't happen again.เรื่องเข้าใจผิดแบบนี้.. จะไม่เกิดขึ้นอีก Formula 17 (2004)
Don't make that same mistake, Mohinder.อย่าทำผิดแบบเขา โมฮินเดอร์ Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Thank you for meeting me so late.เขาทำผิดแบบโง่ๆ เอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับปัญหา งั้นคุณก็โกหกฉัน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I've never had so much as a speeding ticket or anything like that, and...ฉันไม่เคยขับรถเร็ว หรือทำอะไรผิดแบบนั้น และ... White to Play (2009)
I fear it malformed.ข้าเกรงว่ามันจะผิดแบบน่ะซี่ Delicate Things (2010)
It's typical in an organized offender like this.มันเป็นลักษณะของ ผู้กระทำผิดแบบนี้ Rite of Passage (2010)
This is nothing but a blatant abuse of power by a petty functionary.นี่เป็นการใช้อำนาจผิดแบบหน้าด้านๆ ของพวกเจ้าหน้าที่ระดับล่าง The 21-Second Excitation (2010)
I've been this wrong about someone.ผมไม่ได้ดูคนผิดแบบนี้ I Know Who You Are (2010)
If you misunderstand me like this, I'm very innocent.ถ้าคุณเข้าใจฉันผิดแบบนั้น ฉันมันใสซื่อน่ะ Episode #1.12 (2010)
This is a terrible mistake.นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดแบบสุดๆ The Outsiders (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดแบบ[v. exp.] (phit baēp) EN: be out of shape   FR: ne pas respecter les plans
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atypical[ADJ] ผิดพวก, See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ, Syn. abnormal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ,ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed

English-Thai: Nontri Dictionary
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top