ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสียการ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียการ-, *เสียการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียการ[V] spoil the work, Example: การเป็นนายคนต้องคิดให้รอบคอบ อย่าให้งานบ้านงานเมืองเสียการ เพราะเรื่องส่วนตัว, Thai definition: ทำให้การงานพลาดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียการก. ทำให้สิ่งที่มุ่งหมายไว้ไม่เป็นผล เช่น ขอให้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างรอบคอบ อย่าให้เสียการได้.
เสียการเสียงานก. ทำให้งานที่มุ่งหวังไว้บกพร่องหรือเสียหาย เช่น อยากจะไปเที่ยวก็ไม่ว่า แต่อย่าให้เสียการเสียงาน, เสียงานเสียการ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I've lost contact with my men too, sir.ฉันได้สูญเสียการติดต่อกับคน ของฉันมากด้วยครับ โอ้ชงครับ? How I Won the War (1967)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)
- That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ ฉันต้องการการสู้รบ How I Won the War (1967)
That is the way to lose battles.นั่นคือวิธีการที่จะสูญเสียการ ต่อสู้ How I Won the War (1967)
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
- Damn the boy. - He lost the race.ประณามเด็ก เขาสูญเสียการแข่งขัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Now at exactly what point did we lose control here?ตอนนี้ ... ... ที่ตรงจุดสิ่งที่ ... ... เราได้สูญเสียการควบคุมที่นี่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
When people begin to lose their ability... to know the difference between fantasy and reality... the old ones can begin their journey back.เมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียการรับรู้ ถึงความแตกต่างระหว่างแฟนตาซีกับความจริง เล่มเก่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง In the Mouth of Madness (1994)
I'm losing touch with the texture of it.ผมสูญเสียการสัมผัสเนื้อหนัง eXistenZ (1999)
And when they don't, you lose your drive.และถ้าเธอหยุด เธอก็จะเสียการทรงตัว All About Lily Chou-Chou (2001)
Corporations have gone global and by going global the governments have lost some control over corporations regardless of whether the corporation can be trusted or can not be trusted governments today do not have over the corporations the power that they hadบรรษัทก้าวไปสู่ระดับโลกและการก้าวไปอยู่ในระดับโลก ทำให้รัฐบาลสูญเสียการควบคุมต่อบรรษัทไปบางส่วน ไม่ว่าบรรษัทนั้นจะน่าไว้วางใจ The Corporation (2003)
This is U-Gamma 7, evacuation complete but we just lost contact with Gamma 12.นี่ ยู-แกมม่า7 การอพยพสำเร็จ... ...แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเสียการติดต่อ กับ แกมม่า12 Resident Evil: Apocalypse (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียการ[v. exp.] (sīa kān) EN: lose what one plans to get ; miss the boat ; fail   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lose one's grasp on[IDM] เสียการควบคุม
lose one's hold on[IDM] เสียการควบคุม
throw off[PHRV] ทำให้ทรงตัวไม่ได้, See also: เสียการทรงตัว, Syn. shake off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top