ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perversions

P ER0 V ER1 ZH AH0 N   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perversions-, *perversions*, perversion
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perversions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perversions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perversion[N] พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง, See also: การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ, Syn. aberration, abnormality, corruption

English-Thai: Nontri Dictionary
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perversionความวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraphilia; disorder, sexual; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perversion, sexual; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraduction; superversion; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual perversion; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraversion; superversion; supraduction; supravergence; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumduction; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumvergence; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sursumversion; superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual disorder; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superversion; supraduction; supravergence; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supravergence; superversion; supraduction; supraversion; sursumduction; sursumvergence; sursumversion(จักษุ.) การกลอกขึ้น, การหมุนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, sexual; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is... This is a perversion of every natural law.นี่มันผิดกฎธรรมชาตินี่นา The Time Machine (2002)
A vampire is a perversion of humanity.โอเค Sparks Fly Out (2008)
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
Surrogacy is a perversion.เซอร์โรกาซี่กำลังออกลู่นอกทาง Surrogates (2009)
I hear he's a drunken little lecher, prone to all manner of perversions.ข้าได้ยินว่าเขาเป็น ไอ้ปลิงสูบเลือดขี้เมา ชอบทำพฤติกรรม นอกลู่นอกทาง Winter Is Coming (2011)
Why must you subject an innocent child to your perversions?ทำไมต้องเอาเด็กบริสุทธิ์ มาสนองตัณหาวิปริต Birth (2011)
And perversion.และความวิปริต Birth (2011)
A perversion of the Immaculate Conception.เป็นเรื่องผิดธรรมชาติของการตั้งครรภ์บริสุทธิ์ Spooky Little Girl (2011)
The comic books -- they're just silly perversions.ในการ์ตูน--พวกเขาถูกบิดเบือนภาพ The Slice Girls (2012)
The Godric you say you saw last night was a perversion.ก็อดริคที่คุณเห็นเมื่อคืน ไม่ใช่ก็อดริคตัวจริง Somebody That I Used to Know (2012)
The Godric you say you saw last night was a perversion.ก๊อดดริกที่พี่พูดว่าเห็นเมื่อคืน\ นั่นแหละลบหลู่ศาสนา Everybody Wants to Rule the World (2012)
Your perversion has awakened something in her that she can't begin to understand.ความวิปริตของคุณมันปลุกบางอย่างในตัวเธอ ซึ่งเธอไม่มีทางที่จะเริ่มเข้าใจ Nor'easter (2012)
Well... the good news is, you seem to have conquered your sexual perversion.เอาละ... ข่าวดีคือ ดูเหมือนเธอจะเอาชนะโรคกามวิปริตได้แล้วนะ The Coat Hanger (2012)
It's finally come home to him that the worst sexual perversion is chastity.เขารู้แล้วสิว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนที่สุด คือการถือพรหมจรรย์ The Best Offer (2013)
I've considered making his perversion punishable by death.ข้ากำลังคิดจะประกาศให้ พฤติกรรมเยี่ยงเขา ถือเป็นความผิดถึงขั้นชีวิต Dark Wings, Dark Words (2013)
I could speak to Lord Varys and learn their perversions.อาจจะลองถามลอร์ดวาร์ริสดู ว่ามีอะไรวิปริตรึเปล่า Mhysa (2013)
Vampires are nothing more than a disgusting perversion of me.แวมไพร์ไม่ใช่อะไรนอกจาก พวกวิปริตน่าขยะแขยงสำหรับฉัน I Know What You Did Last Summer (2013)
On charges of conspiracy and perversion of justice in the Wayne murder case.ข้อหาสมรู้ร่วมคิด และบิดเบือนความยุติธรรม ในคดีฆาตกรรมครอบครัวเวย์น Penguin's Umbrella (2014)
Is the king to blame for Ser Loras's perversion?จะโทษพระราชาที่เซอร์ลอรัส ประพฤติตัวนอกลู่นอกทางรึ? Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
Randall, please tell me this is one of your sick perversions, and you did not lose the Shard to that amateur!แรนดัล บอกทีว่านี่แค่กามวิตถารของนาย และยังไม่เสียชาร์ดไปให้นังไก่อ่อนนั่น Blood and Fear (2015)
Let us mention that the Count was a politician and a famous poisoner, a great lover of plainsong whereas the perversions of the Marquis made the wings of the archangels quiver with delight unto the very depths of Hell.Der Graf war seinerzeit ein angesehener Politiker und Giftmörder, sehr versiert im gregorianischen Gesang, Der Marquis hatte solch edles Blut, dass seine Perversionen alles, vom Erzengel bis zum niedrigsten Höllenwesen, erzittern ließen, The Devil's Eye (1960)
Any declaration suggesting coldness or perversion is strictly prohibited.Herzlosigkeit oder Perversion suggerierende Äußerungen jeglicher Art - sind strengstens verboten. The Devil's Eye (1960)
They say that evil is one of the implacable laws of nature, that good is a perversion inexplicable by man.Und dass das Böse so funktionell ist wie andere Naturgesetze. Dass Güte eine der unerklärlichsten Perversionen der Menschheit darstellt. The Devil's Eye (1960)
And we will all torment him Until he has confessed His deep depravity.Undwir setzen ihmzu, bis er sie eingestanden hat, seine PerversionChimes at Midnight (1965)
With the economic advantages of the mating structure it far surpasses any disadvantages in increased perversions.Kombiniert mit dem wirtschaftlichen Vorteil der Partnerstruktur überwiegt das die Nachteile der erhöhten Perversionen. THX 1138 (1971)
Drug evasion, malicious sexual perversion and transgression.Drogenverweigerung, böswillige sexuelle Perversion und Sünde. THX 1138 (1971)
Doing a sociological study on perversion.Ich führe eine soziologische Studie über Perversion durch. Bananas (1971)
Professor, I had to make her pay for what she made me suffer... perverting my childhood.Ich musste ihr das Leid heimzahlen, das sie mir zugefügt hatte, Professor. Sie hatte mich zum Gehilfen ihrer Perversion gemacht, seit unserer Kindheit. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
""What's My Perversion?"WAS IST MEINE PERVERSIONEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
A most cordial welcome once again to "What's My Perversion?".Herzlich willkommen bei Was ist meine PerversionEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Pleasure to have you with us here on "What's My Perversion?".Es freut uns, Sie hier bei Was ist meine Perversion? zu haben. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
To start our game going, would you whisper in my ear what your perversion is?Zu Beginn unseres Spiels, würden Sie mir bitte Ihre Perversion ins Ohr flüstern? Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
While you do that, we will let the studio and the home audience know exactly what your perversion is.Gleichzeitig werden wir die Fernsehzuschauer wissen lassen, was genau Ihre Perversion ist. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
The studio and the home audience know what his perversion is.Die Zuschauer im Studio und daheim kennen nun seine PerversionEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Mr Jaffe, is this one of those nice perversions that any guy might indulge in?Herr Jaffe, ist es eine der netten Perversionen, der jeder Mann nachgeben könnte? Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Thank you.Ist es eine Perversion, der man eher zu Hause nachgeht, Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
When you're doing your perversion, do you have any need for props?Für Ihre Perversion, brauchen Sie da irgendwelche... Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Would you tell them what your perversion is?Würden Sie ihnen Ihre Perversion verraten? Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
We ask you to write and tell us exactly what your perversion is.Wir bitten Sie, uns zu schreiben, was Ihre Perversion ist. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
We'll see you next week on "What's My Perversion?".Bis nächste Woche bei... Was ist meine PerversionEverything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
Masochism? Sure. Perversion?- Ja, Perversion, Masochismus, alles. Act of Duty (1973)
Perverted capitalists!Typische spätkapitalistische Perversionen. House of 1000 Pleasures (1974)
Would you mind trying your perversions on someone else?Macht es Ihnen was aus, Ihre Perversionen bei jemand anderem zu ausprobieren? The Prisoner of Second Avenue (1975)
In the name of the Almighty God who punishes perversion, you sinful man, I crucify you!Im Namen des allmächtigen Gottes, der Perversionen bestraft, du Sünder werde ich dich kreuzigen. Island of Death (1976)
I enjoy punishing perversion.Ich genieße es, Perversion zu bestrafen. Island of Death (1976)
God punishes perversion, and I'm his angel with the flaming sword, sent to kill dirty worms.Gott bestraft Perversion und ich bin sein Engel mit dem Flammenschwert der gekommen ist, um dreckige Würmer zu zerteten. Island of Death (1976)
Nonsense! No one wants to live with perversion.Blödsinn, niemand will inmitten von Perversion leben. Island of Death (1976)
Oh... the pervert painter.Der Meister der PerversionHakkinbon bijin ranbu yori: Semeru! (1977)
It's a sort of a perversion. Usually sexual perversion.Normalerweise in Bezug auf sexuelle PerversionABBA: The Movie (1977)
My doctors thesis dealt with erotic perversions in the writings of Ben Johnson, an interesting but limited subject."Erotische Perversionen im Werk von Ben Johnsons". Ein interessantes, aber begrenztes Thema. The Serpent's Egg (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามวิตถาร[n.] (kāmwittathān) EN: sexual pervert ; abnormal sex   FR: perversion sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERVERSION P ER0 V ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perversion (n) pˈəvˈɜːʳʃən (p @1 v @@1 sh @ n)
perversions (n) pˈəvˈɜːʳʃənz (p @1 v @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perversion {f}perversion [Add to Longdo]
Rechtsbeugung {f}perversion of justice [Add to Longdo]
Verdrehung {f} | Verdrehungen {pl}perversion | perversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪用[あくよう, akuyou] (n,vs) abuse; misuse; perversion; (P) [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] (n,vs,adj-no) perversion; inversion; (P) [Add to Longdo]
変態性[へんたいせい, hentaisei] (n) sexual perversion [Add to Longdo]
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion [Add to Longdo]
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top