ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nautilu

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nautilu-, *nautilu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nautilus[N] หอยทะเลซึ่งมีเปลือกขดเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nautilus(นอท'ทะลัส) n., (pl. nautiluses,nautili) หอยวงเปลือกมุกชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
nautilus(n) หอยโข่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yeah. - Nautilus?แค่ไหน Good Will Hunting (1997)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
Father's on the board of the Nautilus Yacht Club.พ่อเป็นบอร์ดบริหารของนอติลุส ยอร์ชคลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is the USS Nautilus.นี่คือเรือ ยูเอสเอส นอร์ติลุส Godzilla (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUTILUS    N AO1 T AH0 L AH0 S
NAUTILUS'S    N AO1 T AH0 L AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nautilus    (n) nˈɔːtɪləs (n oo1 t i l @ s)
nautiluses    (n) nˈɔːtɪləsɪz (n oo1 t i l @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葵貝[あおいがい;アオイガイ, aoigai ; aoigai] (n) (1) (uk) (See 貝蛸) eggcase (shell) of the greater argonaut; (2) (col) greater argonaut (species of paper nautilus, Argonauta argo) [Add to Longdo]
貝蛸[かいだこ;カイダコ, kaidako ; kaidako] (n) (uk) (See 葵貝) greater argonaut (species of paper nautilus, Argonauta argo) [Add to Longdo]
船蛸[ふねだこ;フネダコ, funedako ; funedako] (n) (uk) (See 蛸船) winged argonaut (species of paper nautilus, Argonauta hians) [Add to Longdo]
蛸船[たこぶね;タコブネ, takobune ; takobune] (n) (1) (uk) (col) (See 船蛸) eggcase (shell) of the winged argonaut; (2) winged argonaut (species of paper nautilus, Argonauta hians) [Add to Longdo]
鸚鵡貝[おうむがい;オウムガイ, oumugai ; oumugai] (n) (uk) chambered nautilus (esp. species Nautilus pompilius) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top