ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鹦鹉螺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹦鹉螺-, *鹦鹉螺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rogard to Nautilus. Come in, Nautilus.[CN] 罗卡呼叫鹦鹉螺号 听到请回答 The Iron Giant (1999)
Behold Nautilus, the Sword of the Ocean.[CN] 请欣赏Nautilus 海洋之利剑 ( Nautilus: 中译名"鹦鹉螺号" Nemo所拥有的超时代潜艇 ) The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
This is Nautilus. What's the giant's position?[CN] 这是鹦鹉螺号 巨人目前的位置在哪里? The Iron Giant (1999)
Mollusks, such as the nautilus, have survived virtually unchanged for 500 million years.[CN] 像鹦鹉螺这种软体动物 几乎没什么改变 而存活了5亿年 Origins of Life (2001)
Sea Otter, Nautilus Roll, raised leg![CN] 由火烈鸟至鹦鹉螺 把脚提起 Waterboys (2001)
Nautilus.[CN] 鹦鹉螺 Waterboys (2001)
A Dragonfish.[CN] 对面是鹦鹉螺 Waterboys (2001)
Nautilus standing by.[CN] 这是鹦鹉螺号,待命中 The Iron Giant (1999)
'Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - 'a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, 'our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.[CN] '毕达哥拉丝喜欢这种形状, 因为他在自然界中发现了这种形状 - '鹦鹉螺的贝壳, 羊角,涡流, '指纹, DNA,甚至我们的银河. Pi (1998)
The Nautilus isn't far offshore.[CN] 鹦鹉螺号配备有原子弹弹头 而且就离这里不远处 The Iron Giant (1999)
Tell the Nautilus to target the robot and await my command.[CN] 快点通知鹦鹉螺号 叫他们瞄准铁巨人 听我的命令展开攻击 The Iron Giant (1999)
Finally, do the Nautilus Roll![CN] 最后是鹦鹉螺 照着游游看 Waterboys (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top