ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

most excellent

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -most excellent-, *most excellent*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then. at our most excellent moment together... (weeps) Thank God!ฮ่าๆ เย่! นั่นคุณนี่ครับ ไทเลอร์มอบหมายงานใหม่ๆ Fight Club (1999)
most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam.most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam. Anna and the King (1999)
Most excellent stick fighting, Wukong.ใช้อาวุธต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมมาก หงอคง The Forbidden Kingdom (2008)
You've made the most excellent judgement.แล้วเจ้าก็ตัดสินใจ ได้ถูกต้องที่สุดแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
"by her majesty's ambassador in bestowing Jason A. Ryder the title of honorary Commander of the Most Excellent Order"-- this is from the British embassy.โดยท่านราชเลขาธิการราชินี ในพิธีมอบรางวัลแก่เจสัน เอ ไรเดอร์ เครื่องราชฯชั้นอัศวิน นี่มันมาจาก สถานฑูตอังกฤษ Magnificent Light (2012)
Ah! Bien sur. A most excellent idea.แน่นอน เป็นความคิดที่ดี Fae-de to Black (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงสุด[ADJ] supreme, See also: most excellent, Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
พิเชฐ[ADJ] most prosperous, See also: most excellent, Thai definition: ที่เจริญที่สุด, ที่ประเสริฐที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak   FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top