ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชั้นเลิศ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชั้นเลิศ-, *ชั้นเลิศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นเลิศ[ADJ] top grade, See also: leading, Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นยอดเยี่ยม, ชั้นยอด, Example: พระองค์ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดี อันเป็นศิลปะชั้นเลิศของชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Old Toby. The finest weed in the Southfarthing.จากเฒ่าโทบี้ ยาสูบชั้นเลิศจากเซ้าธ์ฟาร์ธิง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Hey, that is style, Dube.ชั้นเลิศสั่งตรงจากกรุงฮาวานา คิวบา... เนี่ยซี่... เขาถึงเรียกว่ามีสไตล์ Hotel Rwanda (2004)
It's got a great all-you-can-eat buffet with seven different kinds of shrimp.มีอาหารบุฟเฟ่ต์ชั้นเลิศที่นายทานได้ พร้อมทั้งกุ้ง 7 ชนิดที่แตกต่างกัน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
The bath and spa in that hotel was superb, wasn't it?ที่โรงแรมนั่น มีสปาชั้นเลิศเชียวนะ Art of Seduction (2005)
We've got great food this morning, I cooked it all by myself!วันนี้เรามีอาหารชั้นเลิศทานกัน ฉันลงมือทำเองเลยนะ Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา Ratatouille (2007)
In a refrigerator talking to a rat about cooking in a gourmet restaurant.พูดถึงเรื่องการทำอาหาร ในภัตตาคารชั้นเลิศกับหนูในตู้เย็น Ratatouille (2007)
It's a gourmet restaurant!นั่นมันภัตตาคารชั้นเลิศนะ! Ratatouille (2007)
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
All right. You brought me some really clean crystal.เอาล่ะ แกเอายาไอซ์ชั้นเลิศจริงๆมาให้ฉัน Crazy Handful of Nothin' (2008)
We're probably the best food around.พวกเราเป็นอาหารชั้นเลิศบริเวณนี้ชัดๆ Episode #2.5 (2008)
Peter the great's war with the turks And the technological modernization of imperial russia.สงครามของปีเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่กับ เดอะเติร์ค และเทคโนโลยีชั้นเลิศของจักรวรรดิ์รัสเซีย Self Made Man (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first-class[ADJ] ชั้นเยี่ยม, See also: ชั้นเลิศ, ชั้นหนึ่ง, Syn. first-rate, excellent, Ant. poor
first-rate[ADJ] ชั้นหนึ่ง, See also: ชั้นเลิศ, ดีเลิศ, ดีที่สุด, Syn. excellent, outstanding, superb, Ant. poor, inferior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonza(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top