ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manga

M AE1 NG G AH0   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manga-, *manga*
Possible hiragana form: まんが
Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
manga[มาน-ก้า] (n ) ผลไม้ชนิดหนึ่งในประเทศโปรตุเกส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manganese[N] ธาตุแมงกานีส, See also: แมงกานีส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manganese(แมง'กะนีส,-นีซ) n. ธาตุโลหะแมงกานีส
manganite(แมล'กะไนทฺ) n. แร่ไฮดรัสแมงกานีสออกไซด์
permanganate(เพอแมง'กะเนท) n. เกลือของ permanganic acid

English-Thai: Nontri Dictionary
manganese(n) แร่แมงกานิส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manganeseแมงกานีส [TU Subject Heading]
Manganeseแมงกานีส
เป็นโลหะหนักชนิดหนึ่ง ใช้ในอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย และการหลอมเหล็กกล้า เมื่อได้รับปริมาณมาก โดยเฉพาะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางประสาท ได้แก่ อารมณ์เปลี่ยน ง่วงนอนในเวลากลางวัน อารมณ์เครียด เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Manganeseแมงกานีส, แมงกานิส [การแพทย์]
Manganese contentปริมาณของธาตุแมงกานีสในน้ำยางธรรมชาติ มีผลต่อความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำยาง เนื่องจากแมงกานีสเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันในโมเลกุลของยาง ทำให้ยางเสื่อมสภาพได้ [เทคโนโลยียาง]
Manganese Deficiencyการขาดธาตุแมงกานีส [การแพทย์]
Manganese Familyหมู่ธาตุแมงกานิส [การแพทย์]
Manganese Oxideแมงกานิสออกไซด์ [การแพทย์]
Manganese Toxicityพิษของแมงกานีส [การแพทย์]
Manganite แมงกาไนต์
แหล่ง - พบในจังหวัดเลยและลำพูน ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่สำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Manganous sulphateแมงกานัสซัลเฟต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Based on the manga "Ninja Hattori-kun" by Fujiko Fujio @Based on the manga "Ninja Hattori-kun" by Fujiko Fujio @ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Although I was torn between going to a manga cafe or pushing around a taxi.ถึงยังไงคนที่น้ำตาตกก็ไปได้แค่ร้านหนังสือ หรือไม่ก็มาเข็นรถแท็กซี่ Operation Proposal (2007)
And, to a lesser extent, silicon, manganese and phosphorous.และมีขนาดค่อนข้างน้อยของซิลิกอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส A Night at the Bones Museum (2009)
They have computers, manga, and showers and all the beverages are complimentary.มีทั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือการ์ตูน มีห้องอาบน้ำ... ..และเครื่องดื่มก็ฟรีด้วยนะครับ Ohitori sama (2009)
Manganese and sodium borohydride.แมงกานีส และ โซเดียมบอโร ไฮไดร์ด The X in the File (2010)
Innatron has a plant located smack-dab in the middle of the last remaining flannelbush population-- here in Juarez-- and they use manganese and sodium borohydride.อินนาทรอน ตั้งอยู่ตรงกลาง ในพื้นที่ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ใน จูวาเลซ The X in the File (2010)
Do you read any anime or manga books?นายอ่านหนังสืออนิเมะ หรือการ์ตูนอะไรมั้ง Foreign Exchange (2010)
I don't know if I'd exactly call that lining silver as much as copper, or zinc, or manganese.ผมไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเรียกว่าสถานการณ์ลำบากหรือเปล่า น่าจะเป็น copper \ หรือ zinc หรือ manganese Chuck Versus the Cubic Z (2010)
It's manganese inosilicate.มันคือแร่แมงกานีสนีโซซิลิเกต Bullet Points (2011)
Well, that's the manganese part, okay?เอาล่ะ นั่นน่ะแหล่ะคุณสมบัติของแร่แมงกานีส โอเคไหม Bullet Points (2011)
Manganese can have an oxidation state of between -3 and +7, which takes it through a range of colors--อันที่จริงแล้ว แมงกานีส เป็นสถานะออกซิเดชันได้ Bullet Points (2011)
Do you know the manga "Slam Dunk?"นายรู้จักการ์ตูนเรื่องสลัมดังค์รึเปล่า Protect the Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangaManga are to the Japanese film industry what bestsellers are to Hollywood.
mangaTanabata comes up in manga a lot so I also know it fairly well.
mangaWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงกานิน[N] manganin, Thai definition: โลหะเจือชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยทองแดงร้อยละ 83 แมงกานีสร้อยละ 13 นิกเกิลร้อยละ 4 ใช้ประโยชน์นำไปทำอุปกรณ์ไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)
แมงกานีส[N] manganese, Example: แมงกานีสเป็นโลหะที่แข็งและเปราะ, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 25 สัญลักษณ์ Mn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน แข็งแต่เปราะ หลอมละลายที่ 1245 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเวล อี[n. exp.] (Lēwēn Ī) EN: Level E (science fiction manga series by Yoshihiro Togashi)   
แมงกานีส[n.] (maēngkānis) EN: manganese   FR: manganèse [m]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn) EN: Rajamangala University of Technology   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn Īsān) EN: Rajamangala University of Technology Isan   
มังงะ[n.] (mang-nga) EN: manga   FR: manga [m]
นกกินปลี[n.] (nok kin plī) EN: sunbird   FR: souimanga [m]
นกกินปลีแดง[n. exp.] (nok kin plī daēng) EN: Temminck's Sunbird ; Scarlet Sunbird ; Javan Sunbird   FR: Souimanga de Temminck [m] ; Souimanga écarlate [m]
นกกินปลีแดงหัวไพลิน[n. exp.] (nok kin plī daēng hūa phailin) EN: Fire-tailed Sunbird   FR: Souimanga queue-de-feu [m] ; Souimanga à queue rouge [m]
นกกินปลีดำม่วง[n. exp.] (nok kin plī dam muang) EN: Purple Sunbird   FR: Souimanga asiatique [m] ; Souimanga pourpré [m]
นกกินปลีหางยาวเขียว[n. exp.] (nok kin plī hāng yāo khīo) EN: Green-tailed Sunbird   FR: Souimanga à queue verte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGA    M AE1 NG G AH0
MANGAN    M AE1 NG G AH0 N
MANGAS    M AE1 NG G AH0 Z
MANGANO    M AA0 NG G AA1 N OW0
MANGANARO    M AA0 NG G AA0 N AA1 R OW0
MANGANESE    M AE1 NG G AH0 N IY2 Z
MANGANELLO    M AA0 NG G AA0 N EH1 L OW0
MANGANIELLO    M AA0 NG G AA0 N IY0 EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manganese    (n) mˈæŋgəniːz (m a1 ng g @ n ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, / ] manganese Mn, transition metal, atomic number 25, #14,520 [Add to Longdo]
二氧化锰[èr yǎng huà měng, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄥˇ, / ] manganese(iv) oxide, #81,491 [Add to Longdo]
锰结核[měng jié hé, ㄇㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] manganese nodule, #134,976 [Add to Longdo]
锰矿[měng kuàng, ㄇㄥˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] manganese ore [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
漫画[まんが, manga] (n) หนังสือการ์ตูน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manganoxid {n} [chem.]manganese oxide [Add to Longdo]
Mangaialiest [ornith.]Mangaia Kingfisher [Add to Longdo]
Mangaiarohrsänger {m} [ornith.]Cook Islands Warbler [Add to Longdo]
Mangan {n} [chem.]manganese [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
エロ漫画[エロまんが, ero manga] (n) erotic or pornographic manga [Add to Longdo]
キャラ[, kyara] (n) (abbr) (See キャラクター) character (e.g. in a manga, anime, game, etc.) [Add to Longdo]
コスプレ[, kosupure] (n) (abbr) (See コスチュームプレー) cosplay (dressing in costume, esp. as a manga character, etc.); (P) [Add to Longdo]
コミケット[, komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine [Add to Longdo]
シスプリ[, shisupuri] (n) (abbr) Sister Princess (manga, game, TV series) [Add to Longdo]
デフォルメ(P);ディフォルメ[, deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre [Add to Longdo]
ドラマCD[ドラマシーディー, doramashi-dei-] (n) voice dramatization on CD (usu. based on manga, anime, etc.) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
漫画[まんが, manga] Karrikatur (Manga), Bildergeschichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  manga
   sleeve

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  manga
   sleeve(maniko)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  manga /mɑŋga/
   mango

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top