ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make a false charge

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make a false charge-, *make a false charge*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา make a false charge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *make a false charge*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน[V] slander, See also: malign, vilify, defame, make a false charge, Example: ผู้สมัครแต่ละคนสาดโคลนกันอย่างเมามัน, Thai definition: ใส่ร้ายป้ายสี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, / ] make a false charge, #37,084 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top