ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lpt

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lpt-, *lpt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lpt(แอลพีที) ย่อมาจาก line printer ในระบบดอส หมายถึงช่องทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับเสียบสายต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้ามีเครื่องพิมพ์ต่ออยู่หลายเครื่อง จะเรียกชื่อช่องแรกว่า แอลพีทีหนึ่ง (LPT1) ช่องต่อมาเป็นแอลพีทีสอง (LPT2)
sculptor(สคัลพฺ'เทอะ) n. ช่างแกะสลัก,ช่างปั้นรูป,ช่างหล่อรูป
sculptress(สคัลพฺ'ทริส) n. sculptorที่เป็นหญิง
sculpture(สคัลพฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลัก,ปั้นรูป,หล่อรูป,ผลงานแกะสลัก,ผลงานการปั้นหรือหล่อรูป, See also: sculptural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
sculptor(n) ช่างปั้น,ช่างแกะสลัก,ช่างหล่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
ช่างแกะสลัก[n.] (chang kaesalak) EN: sculptor   FR: sculpteur [m] ; graveur [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างสลัก[n.] (chang salak) EN: carver ; woodcaver ; sculptor   FR: tailleur [m] ; graveur sur bois [m]
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
ของแกะสลัก[n. exp.] (khøng kaesalak) EN: carving ; carved work ; sculpture   
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam   FR: petite sculpture phallique [f]
ปั้น[v.] (pan) EN: model ; mold ; sculpture   FR: modeler ; sculpter ; mouler
ประติมากรรม[n.] (pratimākam) EN: sculpture   FR: sculpture [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
サウンドスカルプチャー[, saundosukarupucha-] (n) sound sculpture [Add to Longdo]
スカルプチャー[, sukarupucha-] (n) sculpture [Add to Longdo]
ボディースカルプチャー[, bodei-sukarupucha-] (n) body sculpture [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture [Add to Longdo]
擬蝦夷法螺[えぞぼらもどき;エゾボラモドキ, ezoboramodoki ; ezoboramodoki] (n) (uk) double-sculptured neptune (species of whelk, Neptunea intersculpta) [Add to Longdo]
群像[ぐんぞう, gunzou] (n) sculptured group; (P) [Add to Longdo]
習作[しゅうさく, shuusaku] (n) (a) study (e.g. in music, art, sculpture, etc.); etude; practice piece [Add to Longdo]
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  LPT
         Line PrinTer
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top