ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocundity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocundity-, *jocundity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocundity(n) ความร่าเริง, See also: ความสนุกสนานเบิกบาน, Syn. gaiety, cheerfulness, mirth, Ant. sadness, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, คำพูดหรือการกระทำที่, แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocundity (n) ʤˈoukˈʌndɪtiː (jh ou1 k uh1 n d i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jocundity \Jo*cun"di*ty\, n. [L. jocunditas jucunditas. See
   {Jocund}, and cf. {Jucundity}.]
   The state or quality of being jocund; gayety; sportiveness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocundity
   n 1: a feeling facetious merriment [syn: {jocundity},
      {jocularity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top