ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประคองตัว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประคองตัว-, *ประคองตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's the point of riding some piece of stock for 8 seconds?ไม่รู้ว่าจะการที่ประคองตัวให้ได้ 8 วินาทีแล้วมันจะได้อะไร Brokeback Mountain (2005)
Keeping my wholes down, you gotta keep your whole's down... everyday, till...ฉันพยายามอยู่รอดไปเรื่อยๆ Nนายประคับประคองตัวเองไปนะ อยู่ให้ได้ทุกวัน... Gamer (2009)
Ailerons, Hal. Side to side.ใช้ปีกเสริม ฮาล ประคองตัวลง Green Lantern (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top