ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inapposite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inapposite-, *inapposite*
Possible hiragana form: いなっぽして
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inapposite(adj) ซึ่งอยู่นอกประเด็น (คำทางการ), See also: ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. irrelevant, unsuitable, Ant. apposite, relevant, suitable

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inapposite \In*ap"po*site\, a.
   Not apposite; not fit or suitable; not pertinent. --
   {In*ap"po*site*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inapposite
   adj 1: of an inappropriate or misapplied nature [syn:
       {inapposite}, {out of place}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top