ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horseman

HH AO1 R S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horseman-, *horseman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horseman(n) คนขี่ม้า (โดยเฉพาะคนที่ขี่ม้าเก่ง), Syn. equestrian, equestrienne, rider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsemann. คนขี่ม้า,นักขี่ม้า,นักเลี้ยงม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
horseman(n) นักขี่ม้า
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horsemanshipการขี่ม้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That mustachioed horseman ain't always gonna be there to protect you, you hear me?เจ้าหนุ่มบนหลังม้านั่นไม่มีทางปกป้อง ไปตลอดทาง ได้ยินหรือเปล่า Night at the Museum (2006)
How did you stop the last horseman you met?นายหยุดผู้ขี่ม้าคนที่แล้วยังไง My Bloody Valentine (2010)
So you have no memory of what happened between now and then, no rational explanation as to why you believe there's a headless horseman running around Sleepy Hollow.งั้นคุณก็ไม่มีความทรงจำในเรื่องที่เคยเกิดขึ้น ระหว่างตอนนี้กับช่วงเวลานั้น ไม่มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผล เหมือนเช่นกับที่คุณเชื่อว่า Pilot (2013)
You want me to say that the killer is the First Horseman of the Apocalypse and my proof is an old Bible that we found in a cave?คุณต้องการให้ฉันพูดว่าฆาตกรนั่น คือจตุรอาชาคนแรกแห่งวันโลกาวินาศ และหลักฐานของฉันก็คือคัมภีร์ไบเบิลเก่าๆ ที่เราพบอยู่ในถ้ำน่ะเหรอ Pilot (2013)
It's the Horseman who's been awakened, Ichabod...มันคือชายขี่ม้า ผู้ที่ได้ถูกปลุกขึ้นมา อิคาบอด Pilot (2013)
By the same evil that's trapped me here, the very one that controls the Horseman now.ปิศาจตนเดียวกับที่ขังข้าไว้ที่นี่ Pilot (2013)
If the Horseman reclaims his skull, he'll become whole again.ถ้าหากชายขี่ม้าได้หัวกะโหลกของเขาคืน เขาจะรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง Pilot (2013)
You must stop the Horseman from retrieving his skull.ท่านต้องหยุดชายขี่ม้าไม่ให้ เขาได้เจอหัวกะโหลกของเขาคืน Pilot (2013)
For the time being, the Headless Horseman seems to have vanished.สำหรับในช่วงเวลานี้ ชายขี่ม้าหัวขาดดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหว Blood Moon (2013)
And you think, just because you heard a rumor about a headless horseman running around town, it's all a big joke?และคุณคิดว่าแค่เพราะว่า คุณได้ยินข่าวลือ เกี่ยวกับชายขี่ม้าหัวขาดวิ่งอยู่รอบๆเมือง มันเป็นเรื่องตลกสินะ For the Triumph of Evil (2013)
The colony was infected with this plague by the Horseman of Pestilence, also known as Conquest.อาณานิคมติดเชื้อด้วยโรคระบาดนี้ โดยชายขี่ม้าแห่งโรคระบาด หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ชัยชนะ" John Doe (2013)
So another Horseman of the Apocalypse has arrived?ตกลงว่ามีจตุรอาชาแห่งวันโลกาวินาศ อีกคนมาถึงแล้วงั้นสิ John Doe (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HORSEMAN HH AO1 R S M AH0 N
HORSEMANSHIP HH AO1 R S M AH0 N SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horseman (n) hˈɔːsmən (h oo1 s m @ n)
horsemanship (n) hˈɔːsmənʃɪp (h oo1 s m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑马者[qí mǎ zhě, ㄑㄧˊ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, / ] horseman; rider; mounted soldier, #297,249 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiter {m} | Reiter {pl}horseman | horsemen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一騎[いっき, ikki] (n) one horseman [Add to Longdo]
騎手[きしゅ, kishu] (n) horseman; rider; (P) [Add to Longdo]
弓馬[きゅうば, kyuuba] (n) archery and horsemanship [Add to Longdo]
弓馬槍剣[きゅうばそうけん, kyuubasouken] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
弓馬刀槍[きゅうばとうそう, kyuubatousou] (n) archery, horsemanship, spearsmanship, and swordsmanship; martial arts in general [Add to Longdo]
単騎[たんき, tanki] (n) single horseman [Add to Longdo]
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P) [Add to Longdo]
輔星[ほせい, hosei] (n) (obsc) Alcor; the Little Horseman star [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horseman \Horse"man\, n.; pl. {Horsemen}.
   1. A rider on horseback; one skilled in the management of
    horses; a mounted man.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A mounted soldier; a cavalryman.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) A land crab of the genus {Ocypoda}, living on the
      coast of Brazil and the West Indies, noted for running
      very swiftly.
    (b) A West Indian fish of the genus {Eques}, as the
      light-horseman ({Eques lanceolatus}).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horseman
   n 1: a man skilled in equitation [syn: {horseman}, {equestrian},
      {horseback rider}]
   2: a person who breeds and cares for horses [syn: {horseman},
     {horse fancier}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top