ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honeye

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honeye-, *honeye*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honeyed word[N] คำหวาน, Syn. flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyeYou can't fool me with your honeyed words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหวาน[N] honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
มธุรพจน์[N] honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยคำไพเราะ[n. exp.] (thøikham phairǿ) EN: honeyed words   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honeyed    (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミツスイ科;蜜吸科[ミツスイか(ミツスイ科);みつすいか(蜜吸科), mitsusui ka ( mitsusui ka ); mitsusuika ( mitsu kyuu ka )] (n) Meliphagidae (honeyeater family of birds) [Add to Longdo]
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
社交辞令[しゃこうじれい, shakoujirei] (exp,adj-no) polite or diplomatic way of putting things; honeyed words; lip service [Add to Longdo]
蜜吸い;蜜吸[みつすい;ミツスイ, mitsusui ; mitsusui] (n) (uk) honeyeater (any of a number of long-tongued Australasian songbirds, esp. the cardinal honeyeater, Myzomela cardinalis) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top